Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Havstein kirkegård er Årets grønne park 2018

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Kjetil Aa for kirkelige fellesråd i Trondheim

Havstein kirkegård er Årets grønne park 2018

17.10.2018 | MV

Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML, deler ut prisen «Årets grønne park» for 30. gang. Havstein kirkegård i Trondheim er vinner av prisen for 2018. Landskapsarkitekt på prosjektet var Agraff i Trondheim og Norconsult.

Følgende legges til grunn ved utnevnelsen: At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser. Videre at det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt – og at parken er tilgjengelig for allmennheten.

Juryens begrunnelse
- Havstein kirkegård viser et spenn fra den tradisjonelle kirkegårdsutforming slik kirkegårder tradisjonelt ble anlagt på midten av 1800-tallet til en annen og friere terrengforming og en spennende og nytenkende plantebruk på 2000-tallet. Det nye anlegget inkluderer og omslutter den tyske krigskirkegården fra 1943 på en respektfull og verdig måte.
- Vedlikeholdet av Havstein kirkegård er krevende. Det omfatter alt fra oppfølging av store treplantinger til store plantefelt med blomstrende stauder mot en bakvegg av store grasarter. Kirkegården fremsto sent i august –  da sommeren var på hell – som vakker og velstelt. Dette er etter flere sesongers drift.
-Kirkegårder er ved siden av sitt egentlige formål ofte et mye brukt områder for rekreasjon. Havstein kirkegård innbyr til i særlig grad til ettertanke og opplevelse også med hensyn til kultur og natur. Den ligger skjermet og samtidig i nær tilknytning til store boligområder.

Fagmessig høyt nivå
– Som det framgår av statuttene legges det stor vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av bruksmessige og estetiske kvaliteter.  Utmerkelsen i år er ment som honnør til Kirkelig fellesråd i Trondheim som har satset på nytenking og kvalitet i kirkegårdsutviklingen. Samtidig framheves innsatsen til staben ved Havstein kirkegård som med stor faglig kompetanse og entusiasme har gjort Havstein kirkegård til en perle og en attraksjon på Byåsen i Trondheim, heter det i pressemeldingen fra NAML.

Anlagt i 1854
Havstein kirkegård ble anlagt alt i 1854 – tre år før Havstein kirke ble bygget i 1857. I 2007 var kirkegården på 61 dekar og hadde over 5.500 gravlagte personer. Den gamle kirkegården ble utvidet på slutten av 1990-tallet. Veisystemet ble knyttet til den eldste kirkegården og det ble anlagt store treplantinger langs veiene gjennom kirkegården. Den første minnelund for urnegraver ble anlagt.
I 2011 ble det vedtatt å utvide kirkegården med ytterligere 50 dekar, slik at den kunne knyttes til den tyske krigskirkegården. I 1943 ble Havstein krigskirkegård anlagt av den tyske okkupasjonsmakten for tyske soldater som ble drept eller døde i Norge under 2. verdenskrig. Krigskirkegården ble utvidet i 1955 til å omfatte vel 3.000 graver. Den blir vedlikeholdt av Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Kilde: utemiljonytt.no/NAML

Havstein kirekegård har vunnet mange priser tidligere, Trondheim kommunes byggeskikkpris i 2015 og hedrende omtale i Landskapsarkitekturprisen 2015

Les også om Havstein kirkegård i NLAs prosjektdatabase og NLAs årbok 2014-15.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape