Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Høring: Strategi for grønne tak og fasader i Oslo

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: vegtech.no

Høring: Strategi for grønne tak og fasader i Oslo

26.11.2018 | MV

Bymiljøetaten sender «Strategien for grønne tak og fasader i Oslo» på høring og oppfordrer næringsliv, offentlige instanser, private aktører og organisasjoner til å gi høringsinnspill på utkastet til strategi. Frist: 15.1.2019

Bymiljøetaten ønsker en bred høring og oppfordrer til å sende strategien videre ut i deres nettverk til relevante høringsparter.

Bymiljøetaten organiserer et informasjonsmøte der strategien vil bli gjennomgått onsdag 5. desember kl. 13.00-14.30 hos Bymiljøetaten. Møtet er åpent og det er bare å møte opp i resepsjonen vår i Karvesvingen 3.

Strategien har høringsfrist 15. januar 2019. I tillegg til direkte innspill på strategien ønsker vi informasjon om relevante initiativer som kan bidra til å nå strategiens målsetninger. Høringssvar eller spørsmål relatert til strategien sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no merket med saksnummer 16/22144. Eventuelt med post til postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Høringsbrevet sendes ut til relevante høringsinstanser, med personer som har vært involvert eller interessert i strategiarbeidet i kopi.

Last ned høringsutkastet (pdf 33 s.)

NLAs høringsuttalelse

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape