Du er her: Forsiden Artikler 2019 IFLA erklærer klima- og naturmangfoldskrise

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Mona Vestli

IFLA erklærer klima- og naturmangfoldskrise

25.09.2019 | MV

Under IFLAs World Council 2019 på NMBU, erklærte verdens landskapsarkitekter klima- og naturmangfoldskrise.

Den internasjonale føderasjonen for landskapsarkitekter (IFLA) har erklært krise grunnet klimaendringer og tap av biologisk mangfold på IFLAs verdenskongress i Oslo, Norge. Erklæringen fikk enstemmig støtte fra de 77 stemmeberettigede nasjonene, og skisserer en handlingsplan for hva IFLA vil gjøre som svar på problemene kloden står overfor.

"Kloden opplever stadig rekordbrytende temperaturer, rask reduksjon av isbreer og artisk havis, tørke, branner, flom og gjentatte ekstreme værhendelser," sa IFLAs president, James Hayter. "Klimaendringene har allerede hatt enorm påvirkning på de fleste økosystemer og arter, på land og i vann."

"Ved å erklære en krisesituasjon, føyer vi IFLAs stemme til den voksende listen over organisasjoner verden over, som krever mer handling. Vi er glade for den overveldende støtten som våre medlemsland har vist erklæringen. Den vil kreve en koordinert og øyeblikkelig respons av alle.”

"Landskapsarkitekter må ta lederskap i denne epoken med klimaendringer. Vi må stå opp for de verdiene som vårt yrke bygger på. Vi har ferdighetene og troen. Verden trenger og er avhengig av oss for å hjelpe med problemet.”

The IFLA ClimateACTION plan (KlimaAKSJONEN) skisserer en modell for å engasjere medlemmer, partnere, allierte yrker forskere og lærere, for å få til et program for reell endring.

I tillegg til KlimaAKSJONEN forplikter IFLA og dets medlemmer seg til å:
1. Tilrettelegge for økt forståelse og tilgang på opplæring, verktøy og opplysning om ny forskning, klimapositiv design og nettverksbygging.

2. Samarbeide med nasjonale foreninger for å endre våre etiske standarder og atferdskoder for å inkludere større referanser til bærekraft.

3. Redusere våre egne karbonavtrykk, gjennom endringer i materialbruk, designpraksis, reise og drift.

4. Fremme anerkjennelsen av krisesituasjonen på alle nivåer av beslutningstaking, for å iverksette nødvendige endringer i politikk og praksis, og tildele ressurser for å svare på en betimelig og produktiv måte.

5. Samarbeide med kolleger i næringslivet, akademia, NGO’er og myndigheter til støtte for IFLAs arbeid for umiddelbar handling, lokalt, nasjonalt og globalt.

6. Samarbeid med leverandører for å forbedre industristandarder og praksis.

Last ned hele erklæringen som pdf

jmes
IFLA president James Hayter under åpningsseremonien på Verdenskongressen onsdag.

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape