Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Ingen påvist sammenheng mellom lindetrær og humledød

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: ColourBox

Ingen påvist sammenheng mellom lindetrær og humledød

12.06.2017 | MV

Funn av døde humler under blomstrende lindetrær har vært kjent lenge, men fått økt oppmerksomhet de siste årene. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gått gjennom vitenskapelige studier og annen litteratur som beskriver fenomenet. Men hvorfor humlene dør, er fortsatt ubesvart.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har konkludert med at det ikke kan påvises noen sammenheng mellom lindetrær og humler som dør ved beiting på lindetrærne. Kortversjon finnes på Vitenskapskomiteens hjemmesider.
Hele rapporten er tilgjengelig på http://www.vkm.no/dav/b66fb35209.pdf
 
Miljødirektoratet vurderer at rapporten ikke gir grunnlag for anbefalinger om å avstå fra å plante lindetrær.
 
Dette har skjedd:
Sensommeren 2014 fikk Bymiljøetaten inn mange meldinger om døde og døende humler under parklind (Tilia x europaea). Vi kontaktet Miljødirektoratet og etterspurte forskning om temaet. Rapporten gir svaret på vår henvendelse. Den avviser ikke sammenhenger mellom humledød ved beiting på lindetrær, men påpeker at det finnes store kunnskapshull om fenomenet. Vitenskapskomiteen foreslår at det etableres et overvåkingsprogram for å få utfyllende kunnskap.
 
Mer vet man ikke foreløpig. Bymiljøetaten vil derfor fortsette å plante parklind og andre lindearter og på best mulig måte ta vare på eksisterende lindetrær.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape