Du er her: Forsiden Artikler 2018 Inkluderende uterom – UU i praksis 10.4

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Karen-Anne Noer

Inkluderende uterom – UU i praksis 10.4

19.03.2018 | MV

Vil du lære mer om planlegging av gode, velfungerende og inkluderende uterom? Universell Utforming AS arrangerer seminar 10. april som vil gi faglig påfyll for alle som er involvert i utforming av uterom – fra overordnet strategi til avgjørende detaljer. Ny påmeldingsfrist 5.4.

Det blir blant annet innlegg om byromsnettverk i byer og tettsteder, medvirkning og prosess i Porsgrunn og Skien, uteområdene ved Åsveien skole i Trondheim og om minimumskrav til uteareal i teknisk forskrift (TEK17).

Målgruppe: Alle som er involvert i utforming av uterom; offentlig ansatte og privatpraktiserende, planleggere, prosjekterende, entreprenører, politikere, eiendomsutviklere, borettslag, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Tid:       Tirsdag 10. april 2018 kl. 10:00–15:30

Sted:    Sagene samfunnshus, Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo

Pris:     kr 2900,- eks. mva. (studentpris kr 500,- eks. mva). I prisen inngår lunsj.

Påmelding: Nederst på denne siden. Påmeldingsfrist 23. mars 2018. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

Program

Kl 10.00 Velkommen

Om lovverk, minimumskrav til uteareal i teknisk forskrift (TEK17), eksempler på gode og dårlige løsninger v/Trine Presterud, faglig leder, Universell Utforming AS

Hvorfor har de fysiske omgivelsene stor betydning for inkludering? v/Sally Kamara, Chrash Test Consulting

Hvordan navigerer blinde og personer med nedsatt syn seg i uteområder? v/kommer

Byrom – en idehåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder? v/seniorrådgiver og landskapsarkitekt Ellen Husaas, Byutviklingsseksjonen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lunsj kl 12.00-13.00 

Om veilederen «Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning» v/seniorrådgiver Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen Region øst

Eksempler på inkluderende uterom som stimulerer til aktivitet v/landskapsarkitekt Karen-Anne Noer, Universell Utforming AS

Om utearealene ved Åsveien skole – lek i krevende terreng v/landskapsarkitekt Astrid Kjølen, Løvetanna landskap as

De små seirene – medvirkning og prosess i Porsgrunn og Skien v/landskapsarkitekt Laurie Vestøl

15.30 Slutt

Med forbehold om endringer.
Påmeldingsfrist 5. april. Til påmeldingsskjema.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape