Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Innovasjonspris for universell utforming 2017 til Hamaren Aktivitetspark

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

Meld deg på nyhetsbrevet
 
Foto: Roger Jensen

Innovasjonspris for universell utforming 2017 til Hamaren Aktivitetspark

26.10.2017 | MV

Hamaren Aktivitetspark i Fyresdal sentrum ble offisielt åpnet i mai. Turvegen ut mot Fyresvatn er tilrettelagt for alle og vel verdt et besøk. Nå har den fått Innovasjonsprisen for universell utforming 2017 i kategorien landskapsarkitektur.

DOGA – Design og arkitektur Norge – er ansvarlig for nyskapingsprogrammet "Innovasjon for alle". DOGA deler ut Innovasjonsprisen for universell utforming på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Prisene deles ut i syv kategorier og krever høy kvalitet. De nasjonale prisene inngår i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og er tidligere delt ut i 2011 og 2014.

Prisen i kategori landskapsarkitektur ble gitt til Fyresdal kommune og Faun Naturforvaltning AS av barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Fyresdal kommune og Faun fikk den gjeve prisen for godt forarbeid med stor grad av medvirkning, for gode arkitektoniske løysninger og for godt handverk.

Inkluderende satsing på folkehelse i en liten kommune 
Fyresdal kommune, som har store tilliggende naturområder, ønsket å lage en sentrumsnær og lavterskel aktivitetspark for alle. Etter planprosesser med god medvirkning og stort engasjement åpnet parken offisielt den 5. mai 2017. Hamaren Aktivitetspark ligger nær barnehage, skole, eldre- og sykehjem, som alle bruker det flotte og lett tilgjengelige området. Fysisk aktivitet i naturen er et effektivt virkemiddel for å bedre folkehelsen. Parken er også blitt et sosialt samlingspunkt for alle innbyggerne, hvilket øker trivselen.

Juryens kjennelse
Aktivitetsparken i Fyresdal sentrum er omringet av fjelltopper og flott natur, som ikke er tilgengelig for alle. Det er prisverdig at en liten kommune tar på alvor viktigheten av å tilby sentrumsnære aktivitetsmuligheter som kan samle alle beboerne, uavhengig av helse og fysisk form. Deler av den naturskjønne odden har dessuten vært utilgjengelig før gangveien ble bygget.

Juryen berømmer grepene som gjør at kommunen har fått til veldig mye med få midler. Alle brukere er blitt hørt, og mange av ønskene er blitt hensyntatt. Prosjektet har vært forbilledlig i prosessen med ekstrem brukermedvirkning. Blant annet er entreprisen stykket opp og gitt til lokale håndverkere, samt aktører fra kommunens næringspark. Det har medført eierskap og høy kvalitet.

Barnehagen har fått lage informative skilter, og ungdom har fått eierskap til gapahuk, sykkelpark og andre løsninger gjennom blant annet Ungt Entreprenørskap. Kommunen har økt sitt omdømme, og fått mye besøk av nabopolitikere. Det er blitt en flott myldrepark som samler beboerne i området, og er godt tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne, barn, eldre og etnisk mangfold. Folkehelseperspektivet er stort. 

Hamaren Aktivitetspark viser at universell utforming handler om omtanke og omsorg for alle innbyggere, enten de bor i byen eller på bygda.

Kilde: Telemark fylkeskommune.
Mer om Innovasjonsprisen kan leses på www.doga.no

Pris Hamaren aktivitetspark Fyresdal

Prosjektlederne Aslak Momrak Haugan, skogbrukssjef Fyresdal kommune (t.v.) og Monica Sølyst, Faun Naturforvaltning AS, samt prosjektansvarlig Edvard Nesland, næringssjef Fyresdal Kommune, mottok Innovasjonsprisen for universell utforming 2017. Foto: Roger Jensen

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape