Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Inviterer til plan- og designkonkurranse for Torget - Bryggen

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Bergen kommune

Inviterer til plan- og designkonkurranse for Torget - Bryggen

03.12.2018 | MV

Bergen kommune inviterer til en plan- og designkonkurranse for byrommene fra Torget til Bryggen. Konkurransen skal bidra til at byrommene oppgraderes, og at området styrkes som byens viktigste knutepunkt, møte- og handelsplass gjennom hele året.

Bergen har blitt til rundt havnen. Siden 1100-tallet har området rundt Vågen i Bergen vært byens viktigste møteplass, og hatt stor betydning for Norge som fiskeri- og sjøfartsnasjon. Byrommene i området er samlingssted for store anledninger og byens sentrale turistdestinasjon. Allmenningene i Bergen er grunnlaget for en demokratisk byform med frirett for alle mennesker. Bryggens status som verdensarvsted gjør området ytterligere betydningsfullt, rikt og sårbart på samme tid.

Bilfritt på Bryggen

Det er vedtatt at Bybanen skal gå gjennom området, og at området foran Bryggen skal gjøres bilfritt. Med økt tilgjengelighet vil enda flere mennesker enn i dag ferdes og oppholde seg rundt Vågen. Det er en utfordrende oppgave å integrere Bybanen i en så viktig del av den historiske bykjernen. Derfor inviterer Bergen kommune til denne plan- og designkonkurransen.

Konkurransens overordnede mål er å vise områdets muligheter, og få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv.

Til konkurranseprogrammet – Hoveddokument og vedlegg

Se kunngjøringen i Doffin

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape