Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Krav til planteskolevarer samlet i en felles standard, NS 4400

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Liz West, wikipedia commons

Krav til planteskolevarer samlet i en felles standard, NS 4400

30.06.2017 | MV

De norske standardene for planteskolevarer, NS 4400 - NS 4413, har blitt revidert. 14 standarder er nå samlet i én: NS 4400 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking. Det er gjort oppdateringer og tilpasninger til dagens behov. Standarden er på høring fram til 27.8.2017.

Ut over samlingen til én felles standard har revisjonen et moderat omfang. De viktigste endringene er:

–      Krav til hekk og masseplanter (tidligere NS 4410) er lagt inn i de aktuelle plantetypene.
–      Krav til planter for viderekultur (tidligere NS 4411) er sterkt forenklet.
–      Krav til merking av importert vekstmedium er lagt til.
–      Leveringsformene nettpakkede og plastpakkede planter er tatt ut av standarden.
–      Kravene til trær (NS 4402) er grundig gjennomarbeidet og oppdatert.
–      Gruppeinndelingen for busker er forenklet.
–      Generell oppdatering og forenkling, og gjentakelser er slettet.
–      Plantelister er endret til eksempler (unntatt for stauder).
–      Begrepet «lett busk» er tatt ut, og det er rendyrket størrelsesangivelser med antall greiner.

Revisjonsarbeidet er gjort av en bredt sammensatt standardiseringskomité med representanter for planteskoler, entreprenører, landskapsarkitekter, kommuner, opplæringsinstitusjoner og offentlige innkjøpere.

Endring i standarden for anleggsgartnerarbeider, NS 3420-K

Som følge av den nye sammenslåtte standarden er NS 3420-K er oppdatert i henhold til endringene i NS 4400, og matrisevalg og postgrunnlag er oppdatert for å gi mer entydige og riktige beskrivelser.

Både forslaget til NS 4400 og endringer til NS 3420-K er på høring fram til 27. august 2017.
Dokumentene kan lastes ned og du kan gi eventuelle høringskommentarer via vårt høringssystem «Standarder på høring». http://www.standard.no/standarder-pa-horing/

Dersom du har spørsmål kan du kontakte prosjektleder Hanne G. Wells. HGW@standard.no.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape