Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Kristiansand er årets mest attraktive by

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Wikipedia Commons

Kristiansand er årets mest attraktive by

27.06.2018 | MV

Kristiansand vinner Statens pris for attraktiv by 2018. Juryen mener byen har gjennomført et markant skifte i sin bypolitikk. Gjennom målrettet politisk og faglig arbeid, har landsdelshovedstaden tatt ansvar for å skape en kompakt by med god tilknytning til sjøen, skriver juryen.

Juryen for Attraktiv by-prisen har også i år hatt tre sterke kandidater å velge mellom. Askim og Svolvær var i tillegg til Kristiansand finalister til årets pris. Men Kristiansand utmerket seg på flere områder som gjør byen til et spesielt forbilde for andre, mener juryen.

I begrunnelsen skriver juryen blant annet:
I dag er Kristiansand en foregangsby i arbeidet med å styrke en samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk. Det er lagt sterk vekt på sykkel og gange, og byen har arbeidet aktivt for å sikre grønn struktur og god funksjonsblanding i sentrum med blant annet lokalisering av to videregående skoler i kvadraturen. Ikke minst er denne prioriteringen gjort synlig gjennom hvordan bystranden er urbanisert og bragt inn i byen. Med en god reguleringsplan for utbyggingen av området mellom kvadraturen og elva (Tangen) har dette området blitt en gave til offentligheten og ikke en privatisert del av byen.

– Kristiansand har jobbet planmessig og godt de siste årene med å skape en attraktiv by. Det er tatt et oppgjør med en gammeldags og lite bærekraftig byutvikling. Det satses nå veldig sterkt på sentrum, og bevisstheten i byen har endret seg. Ikke bare har de hatt gode planer, det er også høy kvalitet på gjennomføringen, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Juryen viser til at utbyggingen av Rådhuset og torget er forbilledlig byplanarbeid. Her er ny arkitektur av høy kvalitet sømløst koplet på den eksiterende arkitekturarven. Juryen mener vi her ser et godt eksempel på hvordan god arkitektur kan skapes gjennom gode prosesser, modenhet og kunnskap hos bestillere.

Dette prosjektet er imidlertid ikke et unntak. Flere nye prosjekter innen bolig og næringsbygg i Kristiansand holder høy kvalitet. Juryen mener dette skyldes at kommunen har vært flink til å knytte sammen eiendomsutvikling og byutvikling, og kommunens rolle i å bygge opp under private eiendomsinvesteringer er betydelig.

Prisen ble delt ut av statsråd Monica Mæland 18. juni. Hun hadde med seg 250.000 kroner, en plakett og diplom – og ikke minst heder og ære til byen.

Her kan du lese hele juryens begrunnelse og vurdering av Kristiansand, Askim og Svolvær.

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Kilde: Pressemelding fra regjeringen.no

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape