Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2014 LA-medarbeider Arkitektnytt

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: NLA

Landskapsmedarbeider i Arkitektnytt

14.01.2014 | MH

Norske landskapsarkitekters forening, NLA, samarbeider med Norske arkitekters landsforbund, NAL, om fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N. NLA har to landskapsmedarbeidere i hvert av bladene. Vår ene medarbeider i Arkitektnytt slutter i februar 2014.

NLAs ene landskapsmedarbeider i Arkitektnytt slutter i februar 2014. Vi søker hennes etterfølger, fortrinnsvis landskapsarkitekt, som skal skrive artikler fra fagfeltet og intervjue fagpersoner for Arkitektnytt. Medarbeideren vil evt (etter avtale pr nr) være ansvarlig for formidling av foreningsstoff. Stoffleveransen, som omfatter både tekst og bilder, skal tilsvare to sider pr nummer i snitt, 11 utgivelser pr år. Stillingen vil bli delt mellom våre to medarbeidere, som veksler på å stille på redaksjonsmøtene. Det forutsettes at søkere skriver flytende norsk.

Redaktøren av Arkitektnytt har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold. Det forutsettes løpende kontakt mellom redaksjonen og medarbeideren. Medarbeideren deltar på Arkitektnytts redaksjonsmøter, annenhver måned.

Arbeidet honoreres med inntil kr. 30 000 pr år.

Søknadsfrist 3.2.2014
Ved spørsmål, ta kontakt med Marit Hovi på tlf 23 33 24 60/918 53 106.
Skriftlig søknad med CV sendes post@landskapsarkitektur.no eller til adresse: NLA, Josefines g. 34, 0351 Oslo
Skjermbilde 2014-01-20 kl. 09.50.59

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape