Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2013 Landskab nr 6-2013

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Landskab

Landskab nr 6-2013

13.10.2013 | MV

Et nytt nummer av det danske og nordiske tidsskriftet Landskab har kommet ut. Utgaven er viet tildelingen av Dansk Landskapspris 2013.

Dansk Landskabspris uddeles 23. oktober. Årets tema er ’Stille steder’; uderum der kan give stilfærdige, langsomme og enkle oplevelser. Der er efterspurgt steder af høj landskabsarkitektonisk kvalitet, men ikke nødvendigvis med nogen egentlig funktion, og man har stilet efter at få kendskab til steder, som lever et stille – måske ukendt – liv, og steder, hvor man kan trække sig tilbage. Såvel projekter, hvor landskabsarkitekter viser nutidige bud på temaet, som eksisterende stille steder, hvor kommunale, statslige eller private gennem tiden har passet på og udviklet sådanne steder. Der er nomineret tre til Dansk Landskabspris 2013: Kærlighedstunnel/Liebestunnel ved Kragesand på Gendarmstien i Sønderjylland, Det Kgl. Danske Haveselskabs Have på Frederiksberg samt fem store, sammenhængende naturområder i Silkeborg Kommune, som gennem målrettet planlægning og pleje i den nye kommuneplan vil blive sikret som stilleområder. 

Tekst: Annemarie Lund, ansvarlig redaktør

Last ned pdf som viser innhold og leder

forside LA613 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape