Du er her: Forsiden Artikler 2019 Landskapsarkitekturprisen 2019 til Tag Arkitekter for Lyreneset

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: Inger Hageberg

  Landskapsarkitekturprisen 2019 til Tag Arkitekter for Lyreneset

  19.09.2019 | MV

  Landskapsarkitekturprisen 2019 gikk til Tag Arkitekter og Bergen kommune for Lyreneset friluftsområde i Laksevåg, Bergen municipality, for prosjektets enkelhet, skjønnhet og evnen til å formidle stedets historie. Bjørbekk & Lindheim fikk ærespris for Ensjøbyen.

  Norske landskapsarkitekters forenings pris for beste landskapsarkitektur ble delt ut under IFLAs 56. verdenskongress COMMON GROUND Oslo 19. september. Dette var femte året prisen ble delt ut.

  Prosjektbeskrivelse
  Lyreneset har en spennende historie og fantastisk beliggenhet ut mot innseilingen til Bergen. Området er ei viktig grønn lunge på Laksevåg/Gravdal, både som turområde og badeplass, men ligger også tett opp til Bergen sentrum hvis man kommer sjøveien. I prosjektet har det vært fokus på å bidra til å fremheve stedets historie og kvaliteter samt gjøre det enda mer tilgjengelig og attraktivt enn i dag. Nesets natur- og kulturkvaliteter er foredlet samt tilgjengeliggjort for flere mennesker gjennom informasjon, oppgraderte turveier og tråkk og punktvise opparbeidelser av møte/aktivitetsplasser. Langs vandringen rundt på neset kan man oppleve både spennende kulturhistorie, rester fra tidligere bosetting og hager samt en veksling av opplevelser gjennom åpne og lukkede landskapsrom og sikt ut mot kjente landemerker i bybildet.

  Juryens begrunnelse
  Landskapsarkitektur er vesentlig for å skape varige, attraktive and stedstilpassede prosjekter. Årets vinnerprosjekt oppfyller nettopp dette.

  Prosjektet både tydeliggjør og opprettholder stedets grønne karakter, landskap og historie på en nyskapende måte ved bruk av enkle og effektive midler. Prosjektet viser hvordan godt samarbeid mellom oppdragsgiver, landskapsarkitekt og anleggsgartner skaper kostnadseffektive og gode løsninger. Bruken av bærekraftige materialer forsterker stedets kvaliteter og viser på en eksepsjonell måte hvordan mindre kan være mer.

  Enkelheten viser seg i gjennomtenkt design, enkel materialbruk, god til passing til naturen, i tillegg til lekne og dristige elementer på det historiske stedet. Prosjektet vil glede og inspirere både klienter, planleggere og anleggsgartnere i arbeidet med lignende prosjekter.

  PROSJEKTFAKTA Lyreneset
  Beliggenhet: Lyreneset friområde, Laksevåg, Bergen Kommune
  Oppdragsgiver/byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten
  Byggeår/ferdigstilt: 2019
  Prosjektperiode: 2017-2019
  Areal/størrelse: 21 000 m2
  Kostnad eks. mva: 4 mill. kr
  Prosjektansvarlig: Merete Gunnes MNLA
  Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes/ Linn Riise Handal/ Guro Nå

  Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Svein Boasson AS, Bergen Trepleie
  Arkitekt/produktdesigner: Aina Moe
  Fagkategori/tema: Historisk park oppgradert med dagens bruk som viktig premiss. Stedstilpasning, ikke brukt store maskiner, men vekt på håndverk og gjenbruk av materialer fra stedet. Historiefortelling i ny form.

   

  IMG_1027
  Simen Gylseth mottar æresprisen på vegne av Bjørbekk & Lindheim. Foto: M. Vestli

  Ærespris til Bjørbekk & Lindheim for Ensjø parkdrag
  Prosjektet er blant de store og viktige bytransformasjonsprosjektene som definerer vår tids landskapsarkitektoniske idealer der naturen får sette premissene for byutformingen. Som byplanleggere har landskapsarkitekter i mange år forsøkt å snu på arvegodset etter tidligere tiders bilbaserte idealer. Ensjøbyen er et tydelig eksempel på at man tar steget vekk fra bilbyen og igjen gjør byene grønnere og mer attraktive for både mennesker og dyr. Gjenåpning av Hovinbekken har vært det viktigste grepet i denne transformasjonsprosessen – med gjenskaping av natur som planverktøy. Et ønske for senere arbeider for fremtidige transformasjonsområder må være at det legges enda sterkere prioriteringer på arbeidet for å bevare eller gjenskape det grønne grepet i prosessen.

  Bjørbekk & Lindheim har gjennom en sammenhengende planperiode på 12 år arbeidet målrettet med prosjektering av både gater, parker, plasser og bekkeåpningsanlegg for å bidra til å etablere en stedsidentitet for Ensjøbyen. Prosjektene har bidratt til å forandre områdets karakter fra utflytende asfaltørken i 2006 til en frodig og attraktiv bydel i 2019. Hovinbekken fremstår igjen som den sentrale nerven gjennom hele Ensjølandskapet slik den eng gang lå og definerte landskapet for over 100 år siden.

  Prosjektet vinter om sterk utholdenhet og urokkelig fokus på stedets muligheter gjennom målrettet formgivning og en tydelig bevissthet om detaljene.

  Prosjektfakta Hovinbekken/Ensjø
  Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim
  Beliggenhet: Bydel Grunerløkka
  Byggherre: Oslo kommune
  Byggeår/Ferdigstilt: 2019
  Prosjektperiode: 2006-2019, pågående
  Areal/Størrelse: ca 500 da
  Prosjektansvarlig: Bjørbekk og Lindheim ansvarlig for bekk- og parkprosjektering. B&L har vært underleverandør for Norconsult i Ensjøprosjektene. Norconsult har hatt oppdragsledelse og ivaretatt alle rådgivende ingenørfag. 

  Simen Gylseth i Bjørbekk & Lindheim påpeker at et godt samspill med tekniske fag er helt avgjørende for å få til bekkeåpningsprosjekter – man må få med seg ingeniører som er villig til å gå utenom standardløsninger – og pushe grensene for hva som er mulig.

  Om prisen
  Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015. Det er en hederspris for landskapsarkitektur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Prisen deles ut årlig.

  Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA: Juryen har bestått av Torunn Hognestad, leder av juryen, Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, Troms, Jan Løvdal fra Trøndelag, Inger Hageberg for Vestlandet, Tine Eilen Gunnes fra Sørlandet, Christine Gjermo for Østlandet, Inga Elen Årvoll Eidsvik, studentrepresentant, varamedlem Astrid Skalleberg.

  Sofia_oppdagelse-kopi

  Lyreneset. Foto: Sofia S. Svanland


   

   

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape