Du er her: Forsiden Artikler 2019 LMD inviterer til innspillskonferanse om urbant landbruk 18.11

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: Landbruks- og matdepartementet

  LMD inviterer til innspillskonferanse om urbant landbruk 18.11

  07.10.2019 | MV

  Landbruks- og matdepartementet inviterer til konferanse om urbant landbruk. Nå starter arbeidet med strategien for urbant landbruk.

  Konferansen vil vise bredden i det urbane landbruket og byr på et bredt spekter av faglige innspill og eksempler. Innlederne utfordres på hva som skal til for å legge til rette for et urbant landbruk, og hvilke samfunnsgevinster dette gir. Strategi for urbant landbruk.
  Programmet er under utvikling.

  Program
  09.15 Registrering og kaffe
  09.45 Åpning ved Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.
  Innspill og eksempler på urbant landbruk fra
  -  regional og lokal forvaltning
  -  lokale initiativer og virksomheter
  12.30 Lunsj
  Innspill og eksempler på urbant landbruk fra
  -  forskningsmiljøer
  -  organisasjoner og lag
  Hva finnes av virkemidler og hva trengs?
  - Forskningsrådet og Innovasjon Norge

  Innspill til strategiarbeidet, hva kan en nasjonal strategi bidra med?
  16.30 Avslutning

  Tid: 18. november kl 9.15 -16.30
  Sted: Nationaltheateret konferansesenter, Haakon VIIs g. 9, 0161 Oslo

  Påmelding innen 25.oktober
  P
  åmelding til konferansen sendes Urbant.Landbruk@lmd.dep.no
  Påmeldingen må inneholde: Navn, evt institusjon, mailadresse og evt allergier.

  Konferansen er gratis.
  Merk at det er begrensede plasser og at departementet derfor forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere pr institusjon, for å sikre bred deltagelse.
  Konferansen vil også bli streamet.

  Skriftlige innspill
  Departementet inviterer også til skriftlige innspill til det videre strategiarbeidet. Innspillene kan for eksempel peke på:
  - aktuelle målsettinger strategien bør bidra til å nå
  - eksempler fra inn- og utland
  - potensielle utviklingsområder for urbant landbruk
  - utfordringer og hvordan de eventuelt kan bli møtt
  - eventuelle behov for regelverksendringer
  - områder der det er behov for ny/mer kunnskap eller andre aktuelle tiltak.

  Skriftlige innspill sendes til postmottak@lmd.dep.no innen 25.november.
  Innspillet merkes med vår referanse 19/1522.

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape