Du er her: Forsiden Artikler 2018 Magne Bruun 1932–2018

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: NMBU - arkiv

Magne Bruun 1932 – 2018

31.01.2018 | Tore Edvard Bergaust

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om professor emeritus Magne Bruuns bortgang 21. januar. Institutt for landskapsarkitektur har mistet en av sine grunnpilarer og faget har mistet en nestor.

Det er en hel generasjon landskapsarkitekter som står i takknemlighetsgjeld til ham. Bruun har stått sentralt i utviklingen av landskapsarkitektfaget i over førti år, både som underviser, forsker og leder ved Institutt for landskapsarkitektur ved Norges Landbrukshøgskole, senere Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og som leder og internasjonal delegat i Landskapsarkitektforeningen.

Magne Bruun tok eksamen som hagearkitekt ved NLH i 1959 og gjennomførte graden Master of Landscape Architecture ved UC Berkeley i 1965. Etter hagearkitekteksamen i 1959 jobbet han som stipendiat og reiset rundt i landet for å registrere og dokumentere historiske hager. Disse registreringene utgjør en vesentlig del av Arkiv for Norsk landskapsarkitektur ved NMBU, som nå er digitalisert og gjort mer tilgjengelig for forskning, og på arkivets nye blogg.

Magne Bruun ble fast ansatt som høgskolelektor ved Institutt for landskapsarkitektur i 1966, han ble instituttleder og «Tillförordnad professor» ved Sveriges Landbruksuniversitet i 1972, dosent ved NLH i 1973 og professor samme sted i 1985, til han gikk av med pensjon i 1998. Han var gjesteprofessor ved University of Guelph, Canada i 1978, ved Vitautas Magnus-universitetet i Kaunas i Litauen og ved Latvias landbruksuniversitet i 1993, og ved University of Ljubljana, Slovenia samme år. I 1987-89 var han leder av samfunnsfaglig avdeling ved NLH.

Han hadde god kontakt med sine studenter og nøt stor tillit og respekt. Han underviste i alt fra hagekunstens historie, boligplanlegging, konsekvensanalyser i landskapsplanleggingen, plantekunnskap og skjøtsel av kulturlandskap, og han skrev kompendier og artikler om de samme emnene. Bruun ble regnet som nær sagt et orakel, og ble benyttet som foredragsholder i en lang rekke ulike sammenhenger, fra hagelag i Finnmark til P2-akademiet i NRK og store internasjonale konferanser. I tillegg var han også en profilert deltaker i fag- og samfunnsdebatter.

Bruun har over publisert over 100 artikler, bøker, kompendier og kapitler, alene eller sammen med kolleger. Hans viktigste bok, «Norske hager gjennom tusen år» fra 2007, vil bli stående som et standardverk.

På 80-tallet ble Bruun koordinator for Nordisk Ministerråds prosjekt «Natur og kulturlandskapet i planleggingen». Prosjektet fikk senere FNs miljøpris og bidro til å legge grunnlaget for det som i 2000 ble «Den europeiske landskapskonvensjonen», som Norge var det første landet til å ratifisere. Konvensjonen, som trådte i kraft i 2004, setter premisser for forvalting av landskapet vi lever i, og er i dag signert og ratifisert av så godt som alle land i Europa.

Da Bruun ble pensjonist i 1998, la han ikke faget og engasjementet på hylla. Han fortsatte som foredragsholder, nasjonalt som internasjonalt og tok oppgaver for Norske landskapsarkitekters forening (NLA). For Store Norske Leksikon skrev han artikler og var fagkonsulent, han bidro med, artikler på Wikipedia og ga ut flere bøker, blant annet om norske landskapsarkitekters historie i forbindelse med Landskapsarkitektforeningens 75-års-jubileum i 2004.

For sitt utrettelige arbeid for norsk landskapsarkitektur ble han æresmedlem av Norske Landskapsarkitekters Forening i 1993, hedret med festskriftet «Landskapet vi lever i» i 1999, han ble æresdoktor ved Sveriges landbruksuniversitet i 2002, og tildelt Treets venners pris Trevennen i 2010.

En stor andel av den norske landskapsarkitekturstanden har hatt ham som lærer. Vi er takknemlige for hans lange og betydelige innsats ved instituttet og det han har gitt oss som fagperson og menneske. Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av alle ved Institutt for Landskapsarkitektur
Tore Edvard Bergaust

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape