Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Minneord - Morten R. Grindaker

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Damian Heinisch

Minneord - Morten R. Grindaker

28.09.2017 | Lars Flugsrud

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om landskapsarkitekt Morten R. Grindaker sin bortgang 11. september. Firmaet Grindaker Landskapsarkitekter AS har mistet sin grunnlegger og frontfigur. Vi har alle mistet vårt forbilde, gode sjef og kollega. Landskapsarkitektfaget og anleggsgartnerfaget har mistet en bauta.

Han sovnet stille inn 92 år gammel. Han var et snilt og rettferdig menneske selv om han kunne virke både streng og myndig under de buskete øyebrynene og med den grove røsten. Han var levende engasjert i så vel familien, venner og kollegaer som faget og samfunnet. Han elsket å lage mat og stelle til fest. Vi vil huske mange bursdager, julebord og sommerfester på Harestua – her var det mye omtanke og kjærlighet og det ble ikke spart på noe. Han tok med firmaet på kanoturer og skiturer – vi var som en familie - og Gunnvor var «mor» for oss alle.

Gjennom sin karriere som privatpraktiserende landskapsarkitekt, lærer ved gartnerskolen på Jensvoll og tiden som kirkegårdskonsulent vil han bli husket som en viktig fagperson for utviklingen av landskapsarkitektfaget, anleggsgartnerfaget og gravplasskulturen. For sitt arbeid ble han æresmedlem både av Norske landskapsarkitekters forening og Norsk forening for gravplasskultur.

Morten R. Grindaker startet hagearkitektfirma etter fullførte studier på Ås i 1953. Han var med på å utvikle hagearkitektur til landskapsarkitektur og en profesjonalisering av faget. Han var med på mange av de store prosjektene etter krigen – som Regjeringskvartalet, Rikstrygdeverket, Hydroparken, NVE sitt hovedkontor på Majorstuen og Elkem-bygget. Han hadde også store oppgaver med den sosiale boligbyggingen

Morten begynte tidlig å samarbeide nært med arkitekter. Tidligere kom landskapsarkitektene inn i byggesakene mot slutten av planleggingsprosessene. Morten ville være med fra starten for å sikre gjensidig forståelse og et optimalt samarbeid.

Han hentet inspirasjon fra samtidskunsten og hadde et nært samarbeid med viktige kunstnere som Odd Tandberg og Carl Nesjar, men han så heller ingen motsetning mellom landskapsarkitekturen som en akademisk disiplin og anleggsgartnernes håndverkstradisjon.    

Etter en mange års firmadrift ble Morten lærer for anleggsgartnerne på Jensvoll. Dette gav grunnlaget for en profesjonalisering av den utførende del av faget. Dette har vært viktig for den faglige utviklingen av både landskapsarkitekturen og anleggsgartnerfaget og forståelsen de to faggruppene imellom.

Etter fem år som lærer på gartnerskolen ble Morten kirkegårdskonsulent i Kirkedepartementet før han igjen var tilbake i egen praksis som landskapsarkitekt. Han var sentral i utformingen av den nye Gardeleiren på Huseby. Han var med på den første ilandføringen av olje og gass med anleggene på Kårstø og den siste store vannkraftutbyggingen på Svartisen. Olympiaparken på Lillehammer var en av de siste store prosjektene, men han fortsatte med prosjektering av kirkegårder og boligområder til han var langt opp i 80-årene.

Morten hadde evnen til å se helheten i faget og manet til samarbeid for felles mål. Han var ikke ute etter egen berømmelse. Han motsa ikke oppdragsgiverne, men klarte å få dem til å se verdien i det han ville skape. Han tegnet anlegg som kunne bygges, og eldes med verdighet – se bare på Hydroparken. Jeg tror han så på det som en ære å få lov å tegne anlegg som kunne stå der til glede for menneskene.

Det var stort å få arbeide sammen med Morten og vi er takknemlige for det han har gitt oss som fagpersoner og mennesker. Vi håper at firmaet greier å videreføre hans ambisjoner.

På vegne av alle i Grindaker Landskapsarkitekter,

Lars Flugsrud

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape