Du er her: Forsiden Artikler 2019 Modige vedtak ga levende sentrum

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Terje Emil Johannesen/Bjørbekk & Lindheim

Modige vedtak har skapt levende sentrum i Haugesund

21.11.2019 | MV

Haugesund går foran ved å vise at vi må planlegge annerledes om vi skal møte de store utfordringene vi står overfor som samfunn.

I Haugesund skal en koalisjon ledet av ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) fortsette å styre byen. Koalisjonen består foruten Ap, av KrF, MDG, PP, Sp og SV. Plan- og miljøutvalget ledes av Sp, med gruppeleder Tor Inge Eidesen. Han vil skrinlegge den omfattende boligutbyggingen på idylliske Fagerheim, utenfor byen, hvor det var planlagt å bygge 1.500 boliger på matjord.

Eidesen og de fem andre samarbeidspartiene ønsker å tilbakeføre Fagerheim som et LNF-område (landbruk, natur og friluft). Koalisjonen vil jobbe hardt for at Haugesund skal styrkes som senter for hele regionen (Haugalandet). De vil satse på fortetting og vitalitet i sentrum, i tillegg noe spredt bosetting utenfor bykjernen. 

Haugesund kommune fikk status som «Nasjonal forbildeby», i et samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA), i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2015. I korte trekk ble det begrunnet i viljen til å forfølge en bymessig utviklingsstrategi, hvor byen skulle vokse innenfra og ut.

Som så mange mellomstore byer i Norge, var Haugesund på denne tiden preget av redusert sentrumshandel, spredt boligbygging, utflytting av kontorarbeidsplasser til næringsområder – en generelt bilbasert og retningsløs utvikling.

haugesund
Sykkel og gange prioriteres. Foto: Morten Ragnøy Ednes

Da Haugesunds kommuneplan ble framlagt i 2015, gjennomførte Transportøkonomisk institutt en scenarioutredning hvor tre ulike arealdisponeringer ble vurdert opp mot politikernes målsettinger. Det som ga høyest måloppnåelse, var det bymessige alternativet.

I forkant av utredningen hadde kommunen gått i gang med Fagerheim-planen, med utbygging av 1.500 boliger på landbruksjord utenfor bykjernen. Dengang var det ikke politisk mulig å utelate arealet i noen av de alternative scenarioene, på tross av åpenbare faglige motargumenter, så området ble med inn i den nye kommuneplanen.

Da det nyvalgte kommunestyret tiltrådte i 2015, valgte de likevel å utsette realiseringen av området og tok det ikke inn i økonomiplanen. Et sentralt argument i denne perioden var å styre vekstkraften inn mot sentrum, og bidra til at private aktører kunne utvikle nye boligprosjekter i sentrum. Derfor ble det viktig ikke å legge store boligområder på utsiden av byen.

I dag preges bykjernen i Haugesund av en helt annen optimisme enn for noen år siden. Kommunen har fjernet en stor parkeringsplass foran folkebiblioteket og erstattet den med en vakker park, tegnet av Bjørbekk & Lindheim. De har rustet opp tre kvartaler, tegnet av professor/landskapsarkitekt Arne Sælen. Kvartalene har svært høy materialkvalitet, høy tetthet av trær og sosiale soner.

Sentrumsgatene har også fått bedre belysning. Barn og unge har fått en ny skatepark midt i byen. Men kanskje aller viktigst: Da kommunen skulle lokalisere sitt nye folkebad, valgte de ikke den enkleste tomten utenfor sentrumskjernen, men den som ga mest tilbake til byen og bidro mest til ønsket byutvikling.

Kommunevalget 2019 ga posisjonen fra 2015–19 en mulighet til å fortsette styringen av Haugesund. Det var over all forventning da resultatene fra forhandlingen ble kjent: Posisjonen planlegger å skrinlegge hele Fagerheim-planen og tilbakeføre den til jordbruksområde.

Millioner har vært brukt på områdeplanen, og kommunen vet at nabokommunen har store arealer satt av til bilbaserte boligområder i sine kommuneplaner. Men Haugesund går nok en gang foran ved å vise at vi må planlegge annerledes om vi skal møte de store utfordringene vi står overfor som samfunn. En framtidsrettet kommune ivaretar biologisk mangfold, verner matjord og vokser på en mest mulig miljøvennlig måte – med minst mulig bilavhengighet.

DOGA og Norconsult ser at Haugesund ønsker å utvikle en bærekraftig by – og følger spent med!

 IMG_3579 Foto Karoline Vedøy Mikkelsen
Fra parken utenfor Folkebiblioteket. Foto: Karoline Vedøy Mikkelsen/Bjørbekk & Lindheim

Artikkelen er et Debattinnlegg i Kommunal rapport 19.11.2019 av Vigleik Winje, gruppeleder plan, by- og stedsutvikling, Norconsult og Morten Ragnøy Ednes, seniorrådgiver arkitektur, DOGA

Les mer om saken på hjemmesiden til DogA 

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape