Du er her: Forsiden Konkurranser Norge Nasjonale turistveger: Invitasjon til prekvalifisering

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Nasjonale turistveger

Nasjonale turistveger: prekvalifisering unge formgivere

19.12.2013 | MV

Statens vegvesen søker etter unge landskapsarkitekter som kan være med å prege utviklingen av stoppesteder langs de Nasjonale turistvegene fram mot 2023.

Nasjonale turistveger er 18 nøye utvalgte strekninger gjennom de mest opplevelsesrike og vakre landskap som Norge har å by på. Over 100 nye tiltak skal realiseres i perioden fram mot 2023. Over halvparten av disse er ledige for nye blikk.

Invitasjon til prekvalifisering av unge formgivere/landskapsarkitekter og arkitekter

I tillegg til inntrykksterke kjøreopplevelser skal rasteplasser og utsiktspunkt med spennende og nyskapende arkitektur understreke landskapsopplevelsen og stedegen stemning.
Les mer om dette på: www.nasjonaleturistveger.no

Gjennomføring av prekvalifiseringen
Turistvegseksjonen har som mål å prekvalifisere 6-10 kvalifiserte team.
Prekvalifiseringen forutsetter påmelding ved innsending av materiell som inneholder:

 • hvem teamet er, CV, utdanningsbakgrunn,
 • eksempel på tidligere utført arbeider
 • redegjørelse for faglig ståsted og visjon for oppdrag langs Nasjonale turistveger

Ut fra det innsendte materiellet vil juryen foreta en vurdering og gjøre et utvalg av de påmeldte som innkalles til et videre intervju. Juryen gir en innstilling til Turistvegseksjonen om hvem som anbefales prekvalifisert.

Reglement:

 • Påmeldingen er åpen for formgivere som bor og arbeider i Norge.
 • Det er team med navngitte personer som skal prekvalifiseres, ikke firma.
 • Teamet må kunne påta seg formelt ansvar som ansvarlig søker/prosjekterende for gjennomføring av prosjekter for Turistvegseksjonen.  
 • Formgivere som tidligere har hatt oppdrag for Turistvegseksjonen kan ikke melde seg på.

Påmelding som inkluderer materiell som beskrevet ovenfor, sendes på e-post innen 1. mars 2014 til Statens vegvesen, Turistvegseksjonen v. Grete Kongshaug; gretek@vegvesen.no
Det innsendte materialet skal være i pdf-format, maksimalt på 20 sider og ikke overstige 10 MB.

Juryen er satt sammen slik:
Landskapsarkitekt Arne Olav Moen – leder
Kunstner Knut Wold
Arkitekt Gisle Nataas, representant fra NAL
Landskapsarkitekt - Lars J. Berge MNLA
Grete Kongshaug, Turistvegseksjonen- sekretær

Kriterier for utvelgelse:

 • Nyskaping og nytenking
 • Dokumentert evne til å formgi arkitektur/landskapsarkitektur på høyt faglig nivå
 • Situasjons- og landskapsforståelse
 • Gjennomføringsevne
 • Forståelse av oppgave og kvalitetskrav gjennom egenbeskrivelse av faglig ståsted og visjon
 • Visuell og skriftlig framstilling og presentasjon

Framdrift

 • 1. mars 2014 - påmelding
 • mars 2014 - intervjuer
 • mai 2014 - resultat prekvalifisering
 • mai/juni 2014 - Oppstart idekonkurranser

Videre arbeid
Prekvalifisering fører fram til engasjement for Turistvegseksjonen i form av deltakelse i idekonkurranser for utvalgte tomter langs Nasjonale turistveger.  

Skjermbilde 2014-01-14 kl. 11.32.41 

stream_file
Tungeneset, Senja

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape