Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2015 NLA Agder, foredrag 28.10: Jenter og fysisk aktivitet i uterommet

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: NLA Agder

NLA Agder, foredrag 28.10: Jenter og fysisk aktivitet i uterommet

07.10.2015 | MV

NLA-Agder inviterer til faglig og sosialt treff foredrag med diskusjon om kvalitet i uterom

BYROM
Jenter og fysisk aktivitet i uterommet, v/ Vigdis S. Rishaug
Foredrag 28. oktober kl 1900.

Velkommen til vårt arrangementet 28. oktober i Rådhuskvartalet - til en faglig og sosial kveld. Det blir to foredrag med en påfølgende diskusjon rundt de bakenforliggende utfordringene, se spørsmålene under.
- Hvordan kan vi bygge alternative typer anlegg for fysisk aktivitet – når idrettslag og andre roper på flere tradisjonelle anlegg.
Tilfellet Grimstad: Blir det slik framover at slunkne kommunebudsjett medfører lavkostanlegg og midlertidighet som det ordinære framover? Kan vi som landskapsarkitekter komme på banen og få opp statusen til våre utomhusomgivelser? Hvordan kan det offentlige gå foran med gode eksempler som smitter over på de private anleggene?
Hva er kvalitet i uterommene?
Hvem definerer kvalitet?
Er det nytteløst å få fram med argumenter om kvalitet ovenfor utbyggere og utviklere som teller penger, selv om de i utgangspunktet er enige i at prosjekter skal ha høy kvalitet?
Taper landskapsarkutekter oppdrag om vi ikke firer på kvalitetskriteriene?
Hva med Norsk Form/Senter for byøkologi sin veileder "Uterom for en billig penge", er dette standarden det offentlige Norge vil legge til grunn?
Hvordan økje forståelsen for at kvalitet koster - men at det er verdt det?
Hvorfor er ikke flere overbevist? Særlig politikere som skal vedta budsjetter?
Kan det offentlige gå foran - eller tror vi det private kan gå foran?
Hvordan kan landskapsarkitekter presse private utviklere når alt skal være billig?
Offentlig/privat samarbeid
Kan alle typer "designere" designe et uterom? I sær hvis det skal være mye grønt i rommet?
Hvor går ”vårt fag” framover?

Andre ting på kveldstreffet:
Bevertning/kaffe/te
Nytt fra president Aase Hørsdahl/kontaktutvalgsmøtet i Stavanger 17. oktober
Inntrykk fra  NLAs høstkonferanse i Stavanger 16.oktober- Stasa/Aase …m fl 


Vel møtt - vi gleder oss til å se dere i høstmørkret.
Kristin Fløystad, for styret i NLA Agder

AAF_NLA HOESTPROGRAM_2015 kopi
Last ned plakaten som pdf

Referat fra styremøte i NLA Agder 25. august.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape