Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2016 NLAs høstkonferanse 2016 "Tilhørighet til landskap"

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: ill: Markus Heibø

NLAs høstkonferanse 2016 "Tilhørighet til landskap"

14.09.2016 | MV

NLA Oslo og Akershus inviterer til høstkonferanse 21. oktober i tilknytning til Oslo arkitekturtriennale. Tittel på konferansen er Tilhørighet til landskap: Om å komme fra - om å komme til - om å komme tilbake. Sted: DOGA, Oslo.

PÅMELDING med online betaling på deltaker.no
OPPDATERT program/invitasjon i pdf

OM Å KOMME FRA
Guri Sørumgård Botheim, Om stedstilhørighet, poetisk innslag
Liv Kirstine Mortensen, Om den europeiske landskapskonvensjonen - verne, forvalte og planlegge et landskap i forandring

OM Å KOMME TIL

Svein Elias Gautefall, Om etablering av parsellhager på asylmottak
Else Abrahamsen, Makers' Hub, Om integrering gjennom arkitektur
Anders Dahlbäck, Om medvirkning og integrering – Rosens röda matte, Malmø
Clare Rishbeth, Inclusion and well-being through a shared sense of local belonging (eng.)

OM Å KOMME TILBAKE
Dr. Nor Atiah Ismail, Rural in character, urban in taste: Urban cultural landscape in Malaysia (eng.)
Ramzi Hassan, Virtual reality as a tool for reconstruction and documentation og cultural heritage sites and historically important landscapes in Palestine (eng.)

Lynforedrag
Kaja Kittand Kvande og Helle Lind Storvik (Magasinet KOTE) - «Herfra»
HERFRA er et kartfestet digitalt magasin om Oslo. Tekst, lyd og bilder gir refleksjoner og fortolkninger av steder og tilhørighet til hovedstaden. http://oslohistorier.no/herfra
Kari Tønseth - Vestkyst 2.0. Fire kommuner, et landskapsbasert territorium, en ny sivilkommune. Om kommunesammenslåing og lokal identitet
Anna Holand - Festivalens potensiale som medvirkningsverktøy. Om medvirkning og festivalen «God Nok».

Panelprat: “Public space, participation and belonging" med Clare Risbeth, Anders Dahlbäck og Nor Atiah Ismail

Slutt kl 1600

Konferansier: Kenneth Dahlgren, Rodeo Arkitekter

Festmiddag: Tøyen Hovedgård, Botanisk hage, fra kl 18.00
Tone Lindheim, Om utfordringer og muligheter i Botanisk Hage

Om foredragsholderne

 Clare Rishbeth-kopi                  

Clare Rishbeth, foreleser i landskapsarkitektur ved Universitetet i Sheffield, UK. Forskningen hennes kretser om dagligdags bruk av urbane rom, ofte med fokus på interaksjonen mellom erindring og tilhørighet hos førstegenerasjons innvandrere. Hun tar også for seg landskapsarkitektens og den urbane designerens rolle i urbane kontekster som blir stadig mer forskjelligartete, og hvordan denne pluraliteten kan påvirke design- og prosjekteringspraksis.

           

              

            

 

 

 

Anders Dahlback
Foto: Johan Bävman

 

Anders Dahlbäck, landskapsarkitekt og prosjektleder med erfaring både fra hjemlandet Sverige og internasjonalt. Han arbeider for å bidra til byens utvikling, fra et åpent, kreativt og konkret utgangspunkt. Etter et antall år som projektleder i Malmø by, fikk han muligheten til å starte Malmø bys interne projekteringsenhet.
Høsten 2016 avslutter han dette oppdraget for å starte Berg & Dahl arkitektur och projektering.

 

Svein E Gautefall 

 

Svein Elias Gautefall, gartner, oppvokst på gård i Sogn og Fjordane, reiste mykje verden rundt i 20 åra og har sia 2007 jobba som gartner. Begynte som sjølvstendig i 2014. Dei siste to åra har han etablert og drifta 8 kjøkkenhagar på ulike asylmottak i Oslo, Akershus og Østfold. Jobbar i tillegg som gartner for Sagene Bydel i Oslo og etablerer for tida ein Pollinatorhage i Bjølsenparken. Eig eit småbruk på Ås der birøkting, grønnsaksdyrking og permakultur står i fokus.

 

Guri Botheim_foto_benedikte skarvik Foto: Benedikte Skarvik

   

Guri Sørumgård Botheim, poet, kjem frå Lesja og bur i ei 1950-talsblokk på Ila i Trondheim. Ho debuterte med romanen Ramstein pensionat (2009) i lag med syster si, Sigrid. Dei var redaktørar for boka Søsken (2011) i lag med Ingrid og Kjersti Rognes Solbu. Sigrid og Guri skriv fast humorspalte i Dag og Tid. Guri arbeider som avdelingsleiar ved Norsk Forfattersentrum. Heime mellom istidene er den første diktsamlinga hennar.

 

 Bildet viser Hassan Ramzi , INA , NMBU
Foto: NMBU

 

Ramzi Hassan, dr. scient, er førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging, ILP, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU på Ås, hvor han leder Virtual Reality Lab. Hans forskning, publikasjoner og undervisning fokuserer på digitale applikasjon for landskap og urban design. Han forsker for tiden på den virtuelle teknologiens historiefortellende egenskaper når det anvendes på verdensarvsteder og historisk viktige landskaper.

 

Nor Atiah

 

 

Nor Atiah Ismail, foreleser ved Institutt for landskapsarkitektur, Universitetet Putra Malaysia. Tok sin PhD ved Univ. i New Zealand og har jobbet med kulturlandskap, kulturarvturisme, medvirkningsdesign og bærekraftig design. Hun er for tiden Malaysias IFLA-delegat. Hennes innlegg på høstkonferansen “Urban cultural landscape in Low and Medium Cost Housing in Malaysia” vil omhandle innbyggernes/de malaysiske bybøndenes utvikling av egne hager og parker.

 
 

 Liv Kirstine Mortensen-kopiFoto: Mona Vestli

 

 Liv Kirstine Mortensen, sivilarkitekt og planlegger. Jobber i Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med arealpolitikk utenfor by, kommunal planlegging, veiledning knyttet til plan- og bygningsloven og behandling av innsigelsessaker.
Mortensen er nasjonal koordinator for arbeidet med å iverksette den europeiske landskapskonvensjonen, og for perioden 2013-2017 valgt som leder av Europarådets konferanse (ekspertkomite) for den europeiske landskapskonvensjonen.

 
 

 E_Abrahamsen

 

Else Abrahamsen er utdannet interiørarkitekt MNIL ved Konstfack i Stockholm. Hun har gjennom sine studier utforsket hvordan man som interiørarkitekt kan ta et sosialt ansvar for de samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Hun har etablert organisasjonen Makers’Hub, som benytter arkitektoniske verktøy for å aktivisere passive asylmottaksbeboere, og belyse at bokvalitet på mottak er viktig for beboernes helse og trivsel. I sitt arbeid berører hun politiske emner, og ønsker å bidra til at lite omtalte emner som bokvalitet i mottak belyses og gjøres noe med.

 

 

Konferansier

Kenneth Dalgren-kopi Foto: Geir A. R. Ørslien 

    

Kenneth Dahlgren, sosiolog, partner i Rodeo arkitekter AS. Forsket innen feltet folkehelse før han tok over stillingen som faglig leder for samfunnsvitenskap i Rodeo for 4 år siden. Ser på  arkitekturen som et virkemiddel for å løse sosiale utfordringer, framfor å representere et mål i seg selv. I Rodeo har Kenneth jobbet med en rekke forskjellige oppdrag – fra å forstå mekanismene bak offentlige rom, utvikling av biblioteks- og aktivitetshus, tilrettelegging for en økt sykling og nå Oslo sentrum som en bilfri arena for økt byliv.

 

   
       
  Kaja Kvande_ foto Kirsti Mørch-kopi
Foto: Kirsti Mørch              
   

Kaja Kittand Kvande, master i arkitektur fra NTNU og AA, Architectural Association. Hun jobber til daglig hos Grape Architects i Oslo og har vært en del av KOTE redaksjonen siden oppstart i 2012. Sammen med Helle Lind Storvik var hun prosjektleder for Herfra, et spesialprosjekt KOTE gjorde for Oslo Arkitekturtriennale.

                                                                                                      
 

 

Helle Lind Storvik


Foto: AHO

 

Helle Lind Storvik, master i landskapsarkitektur og har studert ved NMBU og AHO. Hun jobber hos Asplan Viak. Helle var med å starte magasinet KOTE i 2012 og har vært redaktør for to tidligere nummer av magasinet. Sammen med Kaja Kittang Kvande har hun vært prosjektleder for Herfra, et spesialprosjekt KOTE gjorde for Oslo arkitekturtriennale. 

 
 

Kari Tonseth Foto: AHO

   

Kari Tønseth, landskapsarkitekt fra AHO med bakgrunn fra Bergen Arkitekthøgskole og Norsk fotofagskole. Har med sin diplomoppgave tatt utgangspunkt i ressursene og menneskene i fire kystkommuner som står ovenfor demografiske utfordringer som fraflytting og forfall i ytre Sogn og Fjordane. Er idag å finne på Grønland i Oslo hvor hun stortrives i jobben hos LalaTøyen.

 
Anna Holand 
Foto: Matthis Kleeb Solheim
   

Anna Holand, nyutdannet landskapsarkitekt og aktuell som initiativtaker for God Nok-festivalen. I vår skrev hun master om medvirkning og stedsutvikling på Kjeller flyplass. Samtidig satte hun et helt lokalsamfunn i bevegelse for å ta tak i et stort samfunnsproblem. Hun vil snakke om sine erfaringer som festivalarrangerende landskapsarkitekt og om festivalens potensiale som medvirkningsverktøy. 

 
       

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape