Du er her: Forsiden Artikler 2018 NLAs Høstkonferanse i Bodø 26.10

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: ill: Siv Storøy

NLAs Høstkonferanse i Bodø 26.10

13.09.2018 | admin

NLAs Høstkonferanse legges i år til Bodø og Scandic Havet. Bodø er en presskommune som har sett stor utbygging over de siste 10-årene. Byens sentrum fikk hard konkurranse av kjøpesenterområdet City nord. De siste årene har det skjedd mye bra med tanke på å styrke det historiske sentrum, bl.a med byggingen av Stormen.

PÅMELDING NLA HØSTKONFERANSE OG GRØNSJ-DEBATT

Om foredragsholderne

 

Anna og Kristin Holand             

Kristin og Anna Holand ble i fjor nominert til «Årets Nordlending» for å ta tak i tabuer innen psykisk helse gjennom arrangering av God Nok-festivalen og forestillingen «Gjemsel». Hvem vet hva de kan finne på under årets Høstkonferanse?

          
 
  Ida Maria Pinneroed
 
   

Ida Maria Pinnerød representerer Arbeiderpartiet, og er Bodø kommunes ordfører i perioden 2015-2019. Pinnerød ble født 24. oktober 1979. Hun er gift, har tre barn og bor på Tverlandet utenfor Bodø sentrum. Pinnerød har en mastergrad i språk og en cand. mag. i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Tromsø. Hun ble første gang valgt inn i Bodø bystyre i 2011.

 
   Skjelvan, Stephan    

Stephan Skjelvan jobber som leder for utvikling og innovasjon i Bodø kommune med overordnet ansvar for en prosjektportefølje på 5-7 større samfunnsutviklingsprosjekt. Ny By Ny Flyplass, Bodø kommunes 50-100 års prosjekt, inngår i dette hvor målet er å flytte lufthavnen 2 km sørvest på Bodø halvøya og frigi 3000 dekar til byutviklingsformål.

 
   Annelise Bolland    

Annelise Bolland, byplansjef i Bodø kommune, har vært i jobben som byplansjef siden 2011 og siden 2006 i Bodø kommune. Har tidligere jobbet i Nordland fylkeskommune og offentlige etater innen landbruk. Som byplansjef har hun ansvaret for planlegging av bruk og vern av alle arealer innen kommunen og all saksbehandling knyttet til arealplanleggingen. Hun er utdannet ved tidligere Norges landbrukshøgskole.

 
   Berit E. Bjørnsen    

Berit Elisabeth Bjørnsen, planlegger, med25 års erfaring fra steds- og byplanlegging i Norge. Hun vokste opp i Tyskland og har en master i miljø- og byplanlegging fra det tekniske universitetet i Kaiserslautern. Berit har jobbet i Norconsult siden 1993. Hun er i dag senior fagrådgiver for komplekse planoppgaver innen byplanlegging. Hennes fagekspertise strekker seg fra prosjektutvikling i tidligfase, til utarbeidelse av reguleringsplaner for offentlig og private oppdragsgivere.

 
  Arthur Wøhni  foto Bærum kommune     

Arthur Wøhni, utdannet jordskiftekandidat fra NLH (nå NMBU) fra 1985. Han har lang fartstid innen kommunal arealplanlegging først fra Nordland fylkeskommune, så planlegger og senere byplansjef i Bodø. Fra 2002 byplansjef i Drammen. Fra 2007 plansjef og nå kommunaldirektør i Bærum kommune. I år er det 20 år siden siste fly tok av fra Fornebu og utvikling av en ny by kunne starte. I dag er under 1/3 av området bygget ut. Wøhni vil dvele litt mer erfaringer for 20 års planhistorie på godt og vondt på Fornebu og hva kommunen tenker om de neste 20 år.

 
  Simen Gylseth     

Simen Gylseth, byplanlegger, landskapsarkitekt og siv. ark. (NTH/NLH 1993/94). Partner i Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter i Oslo, nå 27 ansatte. Ansvarlig prosjekterende for regulering og byggeplaner for sentrale terreng- park- og gateprosjekter på Fornebu 2000-2008. Helhetlig terrengform for Fornebu ­– overordnet sykkelveiplan - landskapsplaner for bl.a. Koksabukta, Storøya og Nansenparken. Bytransformasjon på Ensjø og Hasle – nye gater, plasser og parker for BYM-Hovinbyen inkl. gjenåpning Hovinbekken 1,5km 2007-2018.

 
 

Bratterud Ingjerd 

 

   

Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt, uteksaminert i 1978. Har hatt stillinger som bl. a parksjef i Sola kommune i 10 år, park- og idrettssjef i Sandens kommune i 20 år, nå leder for plan- og prosjektseksjonen i Park og vei, Stavanger kommune. Har hatt ulike verv i Bad, park og idrett og vært styreleder i FAGUS.

 
 

 Zeiner, Karen H

 

   

Karen Hatleskog Zeiner, urban designer i landskapsgruppa i Multiconsult i Stavanger. Er utdannet industridesigner og har arbeidet som urban designer i 12 år, i Norge så vel som i Nederland. Karen er spesielt opptatt av integrerte løsninger hvor byrom, landskap og infrastruktur utgjør en helhet, og har en spesiell kompetanse innen utforming av bruer i landskapsprosjekter. Arbeider for tiden med mulighetsstudier for ulike sentrumsområder, kollektivsatsninger og middelalderruinen på Avaldsnes.

 
   Stein Haugen    

Stein Haugen, prosjektleder STImuli, Bodø kommune.
STImuli er et 10-årig satsingsprosjekt fra Salten friluftsråd og Bodø kommune på bostedsnære turmuligheter. Stein haugen er utdannet innen idrett og friluftsliv fra Bø i Telemark, og ivrig naturbruker.

 

 

 

 

                          Sami_Rintala_photo_by Tommaso Nova

Foto: Tommaso Nova

                          

Sami Rintala, arkitekt, en av grunnleggerne av Rintala Eggertsson Architects i 2007, som har hatt prosjekter verden over og vært utstilt blant annet ved Maxxi Museum i Roma, Victoria & Albert Museum i London, Veneziabiennalen og Nasjonalgalleriet i Kina. Kontoret har mottatt mange priser gjennom årene, som The Global award for Sustainable Architecture, Wan 21 for 21 Award, Architizer + Award, Travel & Leisure Award, American Architecture Award og International Architecture Award. Projektene deres har vært publisert i en rekke internasjonale arkitekturmagasiner. Rintala og Eggertson har undervist i arkitektur i Europa, Australia og Nord-Amerika og er for tiden Gensler Visiting Professors ved Cornell University i New York.

 
   Åsfrid Fagervik    

Åsfrid Fagervik, landskapsarkitekt utdannet ved Ås, uteksaminert i 2001. Hun har jobbet både offentlig og privat og vært prosjektleder for Norges største landartprosjekt «Spor i sand» for Stavanger kulturhovedstad 2008. Hun har også utgitt en fotobok; "Bedre bilder med digitalfotografering og bildebehandling". Åsfrid Fagervik er nå bosatt på Helgeland i Nordland hvor hun driver landskapsarkitektfirmaet LandArk med to ansatte.

 
         
         
         
         
         
         
         
                   

NLAs høstkonferanse Fra fly til by? Områdetransformasjoner - søker å svare på noen av Bodøs utfordringer:
- Bodø er en liten by (50.000 innbyggere). Skissene/visjonen er stor utbygging.
- Hvem/hva/hvilke aktiviteter skal fylle områdene?
- Hvilke kvaliteter må ny-by ha for at noen skal ville bo der?
- Hvordan bygge «ny-by» uten å svekke eksisterende historiske sentrum, og bli et nytt City nord (kjøpesenterområde)? - Hva med transformasjon av øvrige områder? - Bærekraftighet?

PROGRAM

10.00 – 11.00  Registrering, kaffe/te, frukt, rundstykker
11.00     Kulturelt innslag
11.10     Velkommen til Bodø. Ida Marie Pinnerød (Ap), ordfører Bodø kommune

DEL 1: FRA FLY TIL BY?

11.15     NY og smartere BY - hva er Bodø kommunes mål og visjoner for flyplassområdet?
             Stephan Skjelvan, leder Utvikling og innovasjonsseksjonen, Bodø kommune
11.30     Framtidsrettet og miljøvennlig transport i by med stor byggeaktivitet og investeringsvilje                              Annelise Bolland, byplansjef Bodø kommune
11.45     Hvordan knytte ny bydel og ny lufthavn til eksisterende bystruktur på en SMART måte?
             Berit E. Bjørnsen, byplanlegger, Norconsult
12.00     Presentasjon av sponsorer

12.05    LUNSJ

13.00     Hvordan bygge en ny by fra grunnen av? Om grønn transport og attraktiv by - erfaringer fra Fornebu og
             Drammen v. Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn, Bærum kommune
13.30     Fornebu – overføringsverdi for Bodø? Simen Gylseth, landskapsarkitekt, Bjørbekk & Lindheim

14.00     Blågrønn faktor som verktøy og metode i transformasjonsområder: Eksempelet Fornebu v. Halvor Weider Ellefsen, Førsteamanuensis, Inst. For urbanisme og landskap, AHO
14.15     Pause med te/kaffe, frukt/kake

14.25    Grønsj-debatt - Nordlandsforskning
15.15     Pause med te/kaffe, frukt/kake

DEL 2: FRA PLAN TIL PROSJEKT

15.30     Transformasjon av Sjøgata i Bodø v. Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt, LINK landskap
15.45     Nordstrandveien; innfartsvei fra Kjerringøysida
             v. Elisabet Kongsbakk, landskapsarkitekt, Statens vegvesen
16.00     Stedets framtid - hvordan beholde og utvikle egen identitet
             v. Axel Sømme, landskapsarkitekt, Arkitektgruppen CUBUS

16.30     Pause m te/kaffe, frukt/kake

16.50     Håhammeren bru og turveg i Stavanger;
             Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt Stavanger kommune og Karen H Zeiner, arkitekt, Multiconsult
17.05     STImuli – kyststi-prosjektet i Bodø v. Stein Haugen, prosjektleder Bodø kommune
17.10     Jektefartsmuseet og andre prosjekter i og rundt Bodø
             v. Sami Rintala, arkitekt, Rintala Eggertsson Architects
17.40     Rønvikparken, forvaltningsplan v. Åsfrid Fagervik, landskapsarkitekt, Landark

17.55 – 18.00  Takk for i dag! Oppsummering

KU-møtet lørdag 27. oktober er for styret og lokalavdelingskontaktene
- invitasjon  kommer på e-post.
Prosjektleder for IFLA 2019 Anita Veiseth planlegger en workshop under KU om Post-congress Tours.

NLA_Høstkonferanse_teaser 92 x 92-kopi

Kartet som er brukt på illustrasjonen er utformet av Marianne Norum til hennes masteroppgave ved NMBU 2018.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape