Du er her: Forsiden Fag Fagområder Normer og Standarder

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: PBE

Normer og Standarder

18.01.2016

Utearealnormen fra Plan- og bygningsetaten: Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i Indre Oslo (pfd).

Standard Norge starter i febryuar 2016 opp arbeidet med å revidere
NS 4402 Planteskolevarer - Løvtrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking.
Se Oversikt over gjeldende standarder i NS 4400-serien

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape