Du er her: Forsiden Artikler 2019 Norsk Stålkonstruksjonspris 2019 til Broa over Fantesteinsvatn

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: Dronninga landskap

  Norsk Stålkonstruksjonspris 2019 til Broa over Fantesteinsvatn

  08.11.2019 | MV

  Norsk Stålkonstruksjonspris 2019 til Broa over Fantesteinsvatn ved Sognefjellshytta i Jotunheimen. Broa er et hoved-element i Innfallsporten til Jotunheimen Nasjonalpark - prosjekt fra Dronninga landskap.

  Norsk Stålkonstruksjonspris 2019 tildeles Broa over Fantesteinsvatn. Prisen består av et diplom som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør. Prisutdelingen fant sted under Norsk Ståldag 31. oktober på Grand Hotell i Oslo.

     bygg.no   

                     


  Følgende mottok diplom

  - Byggherre: Fylkesmannen i Oppland
  - Arkitekt: Dronninga Landskap AS
  - Konstruktør: Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
  - Stålentreprenør: Stryvo A
  - Nasjonalparkstyret for Jotunheimen
  og Utladalen

   

   

  Juryen har bestått av
  - Einar Jarmund, Einar Jarmund & Co AS Arkitekter, representant for Norske Arkitekters Landsforbund
  - Stig Møllersen, Rambøll Norge AS, representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
  - Roger Brekke, Norconsult AS, representant for Rådgivende Ingeniørers Forening
  - Nina Skeime Kostøl, Contiga AS, representant for Den norske Stålgruppen

  Fra juryens uttalelse
  «Juryen har valgt å premiere en bro som gjør svært mye ut av svært lite.

  Broa er del av en velplanlagt vandring i spektakulære omgivelser, og som i sin utforming velger å gjøre alle inngrep så usynlige som mulig, for å rette fokus mot naturen…. Prosjektet er spektakulært i sin enkelhet og beskjedenhet. Umiddelbart virker brokonstruksjonen helt usannsynlig, men ved nærmere ettertanke er den allikevel helt logisk i sitt samvirke mellom konstruksjon og sted, mellom stålets strekk og «godt berg i dagen». 47 meters spenn er løst med en 20 millimeter høy oppspent konstruksjon, ladet med intelligens, som resulterer i en optimal ressursbruk. Dette er allikevel utført med helt standard materialer og byggemetoder. Resultatet er uhyre elegant.

  Det prisverdige ved dette prosjektet ligger ikke bare i den intelligente måten konstruksjonen er løst på, men også nettopp viljen til å tre tilbake, til ikke å lage et signal som mange ofte blir fristet til, men til å la naturen få lov til å være hovedsaken.»

  Innfallsporten (5) 
  Brua er laget av en oppspent stålplate som er 50 m lang, 1,9 m bred og bare 2,5 cm tykk!

  Innfallsporten (6)
  Stedstilpassa sitteplasser av betong på strategiske plasser tåler det harde klimaet godt, og får en vakker patina med åra. 


  Brudekket av stål speiler seg i Fantesteinsvatnet.
  Innfallsporten (8)

  Innfallsport til Jotunheimen Nasjonalpark - Prosjektbeskrivelse fra Dronninga landskap:
  Dette er ett av fire pilotprosjekter i regi av Miljødirektoratet i samarbeid med Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Målet for pilotprosjektene er å senke terskelen for å oppleve nasjonalparkene på nærmere hold, og at flere skal komme seg ut i naturen. Innfallsporten ved Sognefjellshytta er det første pilotprosjektet som er bygd, og ble åpnet i august 2018.

  Sognefjellshytta ligger midt mellom øst og vest inntil Sognefjellsveien, Nord-Europas høyeste fjellovergang. Noe av de mest storslagne norske fjellområdene, som Smørstabbreen og Fanaråken, kan ses herfra. En universelt utformet tursti tar utgangspunkt i Sognefjellshytta og danner en rundløype på ca. 1 km over og rundt Fantesteinsvatnet på 1410 meter over havet. Målet med prosjektet var å tilrettelegge for ferdsel uten å skape sår i dette åpne og sårbare landskapet. Deler av området var allerede preget av røff bruk: grushauger og skjæringer lå som åpne sår i det nakne landskapet, der høyeste busk; musøre, er kun 10 millimeter høy og sommersesongen av og til er så kort at den uteblir. Prosjektet omfattet også å reparere de menneskeskapte sårene.

  Bare lokale materialer er brukt i tilretteleggingen. Stien er bygd av kortreist grus og stein fra stedet, og er tilpasset terrenget på mest mulig nennsom måte for å hindre sår i terrenget. Alt humusdekket er tatt vare på og gjenbrukt, slik at den lokale, krypende vegetasjonen kan brukes til revegetering. Hver stein som er tatt opp er satt ned igjen med den lavdekte siden opp. Stiens bredde varierer mellom 1,5–2 meter og er utformet uten trinn og med lite fall, slik at så mange som mulig kan rulle og trille, i tillegg til å gå. Langs stirunden er det opparbeidet to oppholdsplasser med bord og benker, slik at man kan stoppe opp, sitte ned og betrakte det storslagne landskapet. Oppholdsplassene er bygd i plass-støpt betong og stein fra stedet.

  På deler av strekningen var det behov for konstruksjoner: Over Fantesteinsvatnet er det bygd ei bru av ei oppspent stålplate som er 1,9 meter bred, 50 meter lang og med 2,5 cm tykk brubane.  I tillegg er det bygd noen bordganger, også disse i stål, som følger tett på fjellet der dette er for bratt for sti. Alle konstruksjonene er bygget i cortenstål, som harmonerer godt med det nakne landskapet. Konstruksjonenes plassering og utforming gjør at de nesten glir i ett med omgivelsene.  

  Byggherre: Oppland fylkeskommune
  Beliggenhet: Lom, Oppland
  Areal/størrelse: Ca. 1 km (lengde turvei)
  Byggeår/ferdigstilt: 2018

  Innfallsporten (7)
  Brua sett fra motsatt side av Fantesteinsvatnet. Brua synes knapt i det nakne landskapet.

  Innfallsporten (4)
  Stien er laget med lokal grus. Snøhetta har utviklet designen for Norges nasjonalparker.

   

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape