Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2015 Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy: Plan- og designkonkurransen er i gang

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: KHM/Neupert

Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy: Plan- og designkonkurransen er i gang

02.09.2015 | MV

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, presenterte i dag programmet for en åpen plan- og designkonkurranse for det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Vikingtidssamlingen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har stor nasjonal og internasjonal verdi. På Bygdøy finnes den rikeste arkeologiske samlingen fra vikingtiden, og museet huser en viktig del av verdens kulturarv.

Et nybygg vil gi plass til flere utstillinger og publikumsaktiviteter, bedre sikkerhet for vikingtidssamlingen og bidra til bedre arbeidsforhold for de ansatte. En viktig del av konkurransen blir å innlemme Arnstein Arnebergs Vikingskiphus, et kjent og markant element i Bygdøys museumslandskap, i det nye museet.

Hele anlegget, inkludert nybygget, vil være om lag 13 000 kvadratmeter. Det er tre ganger større enn det eksisterende museet på Bygdøy.

- Det nye museet skal bli et verdensledende senter for formidling av kunnskap om vikingetiden, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen. - Vinneren av plan- og designkonkurransen blir den som best klarer å skape et helhetlig og funksjonelt museumsanlegg.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å starte planleggingen av et nytt vikingtidsmuseum. Å gjennomføre en plan- og designkonkurranse er en del av dette oppdraget. Innleveringsfristen for bidrag i konkurransen er 2. desember og vinner blir kunngjort våren 2016.

NLAs medlem i juryen: Anne-Kristin Irgens
Last ned konkurranseprogrammet (pdf 76 s.)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape