Du er her: Forsiden Artikler 2018 Oslo kommune Bymiljøetaten: Premiering av hager og grøntanlegg

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Mona Vestli - 'Nevada' i Freiaparken

Oslo kommune Bymiljøetaten: Premiering av hager og grøntanlegg

21.06.2018 | MV

Send inn forslag innen 1. august. Formålet med konkurransen er å oppmuntre til å gjøre Oslo til en vakrere og mer menneskevennlig og stimulerende by. Vi ønsker å gi anerkjennelse til ildsjeler og eiere som gjør dette mulig.

Oslo kommune ved komiteen for premiering av hager av grøntanlegg innbyr til deltakelse i konkurransen for 2018 og inviterer til å fremme forslag og tips. Påmeldinger sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller til Oslo kommune, Komiteen for premiering av hager og grøntanlegg, Bymiljøetaten, Postboks 636, 0507 Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes samme sted. Følg også med på Bymiljøetatens Facebook og avis-annonser omkring.

Komiteen oppfordrer enhver til å fremme forslag - enkeltpersoner, hageeiere, borettslag, sameier, firmaer, fagfolk og fagmiljøer. Alle typer hager og grøntanlegg kan foreslås. Praksis er at man tolker hager og grøntanlegg i vid forstand. Det er ingen begrensninger i størrelse.

Man kan foreslå anlegg man selv er involvert i eller anlegg som man bare har kjennskap til. Det er en forutsetning at anlegget enten er synlig for allmennheten utenfra eller tilgjengelig på annen måtet. Det er positivt om forslaget inneholder en begrunnelse og gjerne fotos.

Vinnere tildeles en blomstervase i fin kvalitet og et diplom, og det er tradisjon for at det tildeles ytterligere noen diplomer. Tildelingen skjer gjennom en enkel seremoni som normalt finner sted i september. Vinnere kan bli omtalt på kommunale nettsider.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape