Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2016 Rassikring Skjarvelandet kåret til Nord-Norges beste anleggsprosjekt

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Inge Dalmann

Rassikring Skjarvelandet kåret til Nord-Norges beste anleggsprosjekt

22.06.2016 | MV

Alta-bedriften Odd Mathisen AS for stakk av med prisen for Nord-Norges beste anleggsprosjekt i juni for prosjektet Rassikring av Skjarvelandet. Prisen deles ut av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Rassikring av Skjarvelandet ble prosjektert av Landskapsfabrikken AS.

Prisen for Nord-Norges beste anleggsprosjekt ble delt ut under Nordnorsk bygg- og anleggsmesse (NNBA). En enstemmig jury bestemte at prisen skulle tildeles rassikringsprosjektet, som ble gjennomført på et svært rasfarlig område av Havøysundvegen - FV 889 i Finnmark.

Prisen for beste anlegg deles ut hvert tredje år under Nordnorsk bygg- og anleggsmesse. Alle anlegg som er ferdigstilt i treårsperioden er i prinsippet med i konkurransen. I løpet av høsten 2015 har de tre avdelingsstyrene i MEF i Nordland, Troms og Finnmark gjennomgått aktuelle anlegg og gjort sine utvelgelser. Det stilles store krav for å nå opp i denne konkurransen og det er bransjeutøverne selv som velger ut de beste anleggene.

Kriteriene for prisen
• God byggeskikk/arkitektur
• Ivaretakelse av energi og miljøkrav
• Funksjonalitet
• HMS
• Samarbeidet mellom aktørene i byggeprosessen
• Tekniske løsninger og materialvalg
• Prosjektet må være ferdigstilt i perioden 1. januar 2013 til 1. mai 2016.

Les mer om de nominerte
Les om Rassikring av Skjarvelandet i NLAs prosjektdatabase.

Juryens begrunnelse
Prosjektet hadde en arkitektonisk løsning som gjorde at det gled naturlig inn i omgivelsene hvor det ble utført. I mange tilfeller vil et slikt prosjekt bli oppfattet som et stort sår og inngrep i terrenget, men altså ikke denne gangen.

Den løsningen som var valgt, stilte store krav til entreprenøren. Det var et krav at stedlige masser skulle benyttes. Der hvor det ble behov for tilføring av masser som ikke var i veilinja, måtte det nye massetaket være i samme område hvor prosjektet ble utført. Det nye massetaket måtte avsluttes på en slik måte at det falt naturlig inn i den helhetlig profilen. Det skulle ikke være mulig i etterkant å se at det hadde vært tatt ut masser i området.

Et av kravene til prosjektet var at det skulle bidra til økt framkommelighet om vinteren, ved at en skulle redusere behovet for å holde veien stengt på grunn av rasfare.
Prosjektet går gjennom et område av Norge hvor været kan være ekstremt dårlig både langs kysten og over fjellet, og området er meget rasfarlig ved spesielle værforhold. Det medførte at det var veldig strenge krav til HMS og Sikker Jobbanalyse. Deler av året var det også totalt forbud mot å arbeide på prosjektet.

Prosjektet også har mottatt en pris i 2014; Vegdirektørens hederspris – Vakre veger. Det er en hederspris som gis ved ujevne mellomrom til det veianlegget i Norge som har den beste estetiske kvaliteten tilpasset omgivelsene. Prisen ble gitt i konkurranse med 30 andre anlegg i hele landet. Juryen i Vegdirektoratets pris bestod av fagperson fra ulike fagmiljøer/grupper innenfor vegbygging i Norge.

Til sist har det også hatt betydning at dette imponerende prosjektet er utført av en liten bedrift, med de særskilte utfordringene som det medfører i forhold til større jobber. Vinneren hadde bare 15 årsverk ved oppstart av prosjektet. Dette har krevd at hver og en av medarbeiderne engasjerte seg og la sin sjel i arbeidet.
Kilde: Anleggsmaskinen.no

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape