Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Redaksjonell medarbeider i Arkitektur N. Frist 10.6.

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: ill: Arkitektur N

Redaksjonell medarbeider i Arkitektur N. Frist 10.6.

24.05.2018 | MV

Vi du jobbe som landskapsmedarbeider i Arkitektur N? NLA har to medarbeidere i Arkitektur N, Thea Kvamme Hartmann og Ingrid Haukeland. Sistnevnte går av og vi søker hennes etterfølger. Søknadsfrist 10.6.2018.

Vi ønsker oss en person som kan bidra til å fronte landskapsarkitekturen på en god måte. Medarbeideren har ansvar for å fremme forslag til relevante anlegg og tema for presentasjoner og artikler, men skriver ikke nødvendigvis selv. Evt skriftlige arbeider og bildeleveranser fra NLAs redaksjonelle medarbeidere avtales særskilt. 

Fra Tidsskriftavtalen NLA - NAL
Medarbeiderne deltar i den redaksjonelle vurderingen av hele Arkitektur N, og skal kvalitetssikre alle presentasjoner og artikler mht landskapsarkitektprofilen.  

Landskapsarkitekters arbeider presenteres på lik linje med bygg, interiør og planarbeid, eller i sammenheng med presentasjon og kritikk av bygg. Landskapsarkitektur tas opp som temapresentasjon på linje med annet temastoff. Redaksjonen står samlet ansvarlig for kreditering av arbeider.

Landskapsstoffet skal tilsvare femten prosent gjennom året, ettersom landskapsarkitektene utgjør c 15 % av den samlede medlemsmassen. Arkitektur N kommer nå i seks utgivelser pr år. Medarbeider engasjeres for tre år, med mulighet for forlengelse med ytterligere tre år, maks. seks år. Prøvetid seks mndr. 

Redaktøren av Arkitektur N har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og det forutsettes løpende kontakt mellom redaksjonen og landskapsmedarbeiderne. Medarbeiderne deltar på møter med redaksjonen.

Arbeidet honoreres med inntil kr. 40 000,- pr år. Reiseutgifter til redaksjonsmøter dekkes i tillegg. Tiltredelse etter avtale. Har du spørsmål? Ta kontakt med Marit Hovi på tlf: 918 53 106 eller send e-post til post@landskapsarkitektur.no

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape