Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 "Sans Auto": konkurranse og utstilling om bilfri by, frist 8.9

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Google Earth, E6, Ulven

"Sans Auto": konkurranse og utstilling om bilfri by, frist 8.9

30.06.2017 | MV

NLA Oslo/Akershus planlegger en utstilling med visjoner for den bilfrie byen. Utstillingen med tittelen «Sans Auto» handler om å tenke offentlige rom på en ny måte, der bilen ikke har hovedrollen. Hvordan kan kjerneideer om «den bilfrie byen» adapteres til steder med andre karakterer?

Oslos gater er i forandring. Enkelte av dem stenges for biltrafikk, og parkeringsmuligheter reduseres eller fjernes helt. Konturene av «Den bilfrie byen» begynner å tre fraem i sentrumsbildet, og nye måter forå både å bruke og bevege seg gjennom byen oppstår som en følge av det. Hva skjer i byen i disse dager, og hva skjer i periferien i mellomtiden, mens sentrumsgatene er under transformasjon? Hva med tettstedene i Osloregionen, med sine egne bylivssituasjoner og skalaer? Er det rom for bilfrie visjoner også her?

DEN BILFRIE BYEN
Landskapsarkitektur i Norge og særlig hovedstadsregionen har aldri vært mer spennende enn i dag. Vi ser en enorm endring i byens fysiske og psykologiske form over kort tid. NLA Oslo/Akershus ønsker å ta en mer aktiv rolle i debatten om byen, og hvilken retning vi og våre medlemmer mener er viktig for byens fremtid. Derfor er denne utstillingen blant virkemidlene NLA O/A vil bruke for å aktivere medlemmer til å bidra til organisasjonen og debatten om byen. «Den bilfrie byen» er årets tema i lokalavdelingen, og alle arrangementer i 2017 støtter opp om dette temaet.

HVEM KAN DELTA?
Målgruppen for utstillingen er alle byutviklingsinteresserte – studenter, profesjonelle, og interessenter. Med andre ord ikke bare kontorer, men hovedsakelig individuelle og små grupper med interesse for Oslo og Akershus sin fraemtid. Mens kontorer er velkomne, er det lokallagets mål å holde terskelen for "Sans Auto" passelig lav, slik at det frister alle å bli med og vise engasjement.

KONKURRANSEN
På nettsidene for lokallaget utlyses en åpen konkurranse om hovedsakelig fem steder/skalaer. Konkurransedeltakerne velger ett alternativ og jobber ut forslag til en ny måte å se for seg byen i denne situasjonen. Lokallaget vil opprette konkurransegrunnlag i form av flyfoto, gatebilder og en kort introduksjon til stedene, med innsikt i lokale forhold og pågående prosesser. Befaringer kan vurderes ved behov eller interesse. Bidrag vil bli vurdert av en dedikert jury og premiert.

Frist for innsending av bidrag: torsdag 8. september.


STEDENE
1. Oslo Large: E6 Ulven

Tema: Gjenbruk
Hvordan kan kvalitetene i en stor trafikkmaskin utnyttes på en ny måte når biltrafikken reduseres betraktelig? Hvordan kan det nye gatebildet bidra til by- og boligkvaliteten i området?

2. Oslo Medium: Jens Bjelkes gate
Tema: Lokale sosiale forbindelser
Hvordan kan gaterommet skape et sosialt og lokalt rammeverk hvor nabolaget blir knyttet sammen og beboernes individuelle nettverk utvidet?

3. - 4. Oslo Small: Grønlandsleiret 16 / Brynseng T
Tema: Lokal økonomi
Hvordan kan mindre punkter langs større gatestrukturer skape «sosiale mikroklima» og hvilke nye økologier og økonomier kan etableres her?

5. Oslo omegn: Torgveien 10, Ski
Tema: Gjenoppståtte arealer
Hvilke roller kan tilegnes gjenoppståtte arealer som følge av redusert bilbruk i tettstedskjernene?

UTSTILLINGEN
«Sans Auto» vil bli utstilt gjennom plansjer, modeller, video eller andre passende format. Deltakere kan velge mellom omfangene 1m² på vegg eller 1m³ på gulv. Utstillingen vil bli vist i Tøyen Startup Village sine lokaler på Tøyen torg, i uke 37–39.

ANDRE ARRANGEMENTER
I løper av utstillingsperioden vil det legges opp til debatter og forelesninger knyttet opp mot temaet. Dette blir gyldne anledninger for faglig påfyll, møte bekjente og å få med seg de kreative bidragene!

Mer informasjon kommer etterhvert på NLA Oslo/Akershus sine nettsider på www.nlaoa.no på www.landskapsarkitektur.no og på sosiale medier.
Følg oss på facebook (NLA Oslo og Akershus) og twitter (@NLAOslo) for oppdateringer!

Daniel Ewald, Ingrid Fallet og Maxwell Gitenstein,
NLA Oslo og Akershus
NLA_SANS AUTO grafikk-kopi

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape