Du er her: Forsiden Artikler 2018 Seminar om bier og andre pollinatorer 

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Landbruksdirektoratet

Seminar om bier og andre pollinatorer 

22.10.2018 | MV

ByBi inviterer aktører innen eiendoms- og byutvikling, grøntanleggssektoren, offentlig forvaltning, Oslos lokalpolitikere og andre til seminar om tilrettelegging for pollinerende insekter i byen. 

Med seminaret ønsker vi å skape en plattform for kunnskapsformidling og –utveksling hvor beslutningstakere skal bli motivert til å investere i tiltak som skaper gode leveområder for pollinatorer i offentlig og privat byrom. Seminaret gjennomføres med støtte fra Miljødirektoratet og ByKuben (Oslo kommune).

Tid: Fredag 16. november 2018
Sted: Sentralen, Forstanderskapssalen, Øvre Slottsgate 3, Oslo, kl. 11:30 – 16:00
Påmelding frist 5. november
Seminaret er gratis, men krever påmelding. Det er begrenset antall plasser (120).

Program
11:30 – 12:10  Kaffe og registrering       
12:15 – 12:45  ByBi ønsker velkommen 
Åpning av seminaret ved Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Byråd Lan Marie Nguyen Berg – Presentasjon av Oslos bærekraftsfokus på pollinerende insekter linket opp mot Oslo Miljøhovedstad 2019
Presentasjon av arrangørene og programmet – ByBi, ByKuben  
12:45 – 13:05  Anders Nielsen (forsker) og masterstudent – Universitetet i Oslo/CEES
Introduksjon til temaet pollinering og pollinerende insekter og hva som truer dem og deres leveområder.
13:05 – 13:25  Markus Sydenham (forsker) – Norges miljø- og biovitenskapelig universitet
Mangfold av pollinatorer og deres krav til leveområdene. Hvordan kan man i praksis legge til rette for pollinatorer i byområder?
13:25 – 13:45  Kristina Bjureke (universitetslektor) – Naturhistorisk museum
Hvordan etablerer man slåttemark og hvilke pollinatorvennlige engplanter anbefales det brukt i blomsterenger? Oppsummering av framgang og problemer i produksjon av stedegne (Oslo-egne) planter og frøblandinger.
13:45 – 14:00  Magnus Gommerud Nielsen (gartner) – Vestre gravlund
Tilrettelegging for pollinatorer på Vestre gravlund.
14:00 – 14:15  P A U S E
14:15 – 14:35 Rune Skeie (landskapsarkitekt) – Asplan Viak
Taket til Vega Scene, kino- og kulturbygget i Hauskvartalet, er et framvisningsobjekt når det gjelder innovative miljøløsninger – et innblikk i konseptet og prosessen bak.      
14:35 – 14:50 Bengt Tovslid (salgssjef) – Bergknapp AS
Hvilke utfordringer møter produsenter av vegetasjonsmatter på når de skal levere et produkt med krav til høy biologisk mangfold?
14:50 – 15:10 Bård Bredesen (spesialkonsulent) – Bymiljøetaten
Eksempler på etablerte blomsterenger i Oslo og de økologiske og økonomiske konsekvensene av at svartelistede planter sprer seg.  
15:10 – 15:25 Jonathan Colman (daglig leder) – NaturRestaurering
Kan miljøsertifiseringer som Breeam-Nor motivere eiendomsutviklere til å legge til rette for økt biologisk mangfold?
15:25 – 15:40 Camilla Brox (prosjektleder) - ByBi
Grønn er ikke lik grønn – hvordan bedrifter kan bruke satsning på helhetlig økologiske løsninger i sin markedsføringsstrategi.
15:45 – 16:00 Mingling
16:00        Avslutning
Endringer i programmet kan forekomme.

Om foredragsholderne                       
- Anders Nielsen (UiO) forsker på hvordan økosystemer reagerer på miljøendringer, deriblant hvilke effekter klimaendringer og pesticider har på pollinatorer.
- Markus Sydenham (NMBU) forsker på artssammen-setning av bier i ulike leveområder og se på effekten av tilrettelegging for villbier i blant annet veikanter.
- Kristina Bjureke jobber ved Naturhistorisk museum. Gjennom undervisning og omvisninger formidler hun kunnskap om planter i viktige og sårbare økosystemer.

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape