Du er her: Forsiden Artikler 2018 Send inn nominasjoner til Norsk Lyspris 2018

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: John Erik Myhr Andersen, Norconsult Nord-Trøndelag

Send inn nominasjoner til Norsk Lyspris 2018

21.06.2018 | MV

Er ditt prosjekt neste vinner av Norsk Lyspris? Det kan søkes innen fem kategorier, og søknadsfrist er 16. september.

Norsk Lyspris setter fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å framheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter. Prisen utdeles årlig i forbindelse med Lysets dag på DogA 21. november. Prosjekter gjennomført innenfor de siste to år kan innmeldes Norsk Lyspris innenfor fem kategorier:

Norsk lyspris - Beste utendørsprosjekt
Mindre eller større utendørs belysningsprosjekter, hvor utendørsbelysningen inngår som et vesentlig parameter i områdets fremtreden og funksjon, hvor lyset konsekvent er tenkt inn i helheten og forsterker den visuelle opplevelsen. Prisen kan gis til belysningen for en park, veilysanlegg, bro, et torv, en større fasade eller lignende. 

Norsk lyspris - Beste innendørsprosjekt
Innendørs belysningsprosjekter hvor lysdesignet utmerker seg. Lyset kan fremheve bygningens arkitektur, understøtte bygningens bruk og menneskets trivsel og velvære. Kvaliteter som vurderes er utforming og lysteknikk, som for eksempel; hvordan dagslys, kunstig lys, samt styring og regulering av disse spiller sammen på en overbevisende måte. Belysningen skal være tenkt inn i en helhet, ha et tydelig konsept og bør romme nytenkning.

Norsk lyspris - Beste produkt eller teknologiske løsning
Belysningsprodukter og tekniske løsninger som er med på å videreutvikle belysningsbransjen. Dette kan være alt fra spesialutviklet armaturer til et prosjekt, nye armaturer, lyskilder til styringssystemer og applikasjoner. Produktet må være tilgjengelig på markedet eller fysisk montert i et prosjekt.

Norsk lyspris - Åpen klasse
Åpen klasse skal fange opp alle spesielle lysprosjekter og produkter som fortjener ekstra oppmerksomhet på grunn av sin utførelse, effekt, oppfinnsomhet eller særegenhet. Dette kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige- og faste lysinstallasjoner og godkjente lysplaner.

Norsk lyspris - UNG
Studenter og personer under 35 år kan søke alle ovenstående priser gjennom innsendelse av konsepter eller prototyper.


Merk:

- Juryen baserer seg kun på innsendt materiell, vi oppfordrer derfor til å besvare så utfyllende og beskrivende som mulig.
- 10 bilder/illustrasjoner med bildetekst legges ved i et samlet pdf-dokument.
- Lysplaner til åpen klasse kan sendes i zippet format.
- Søknadsskjemaet kan ikke lagres underveis, så vi anbefaler derfor å ha teksten ferdig, for deretter å lime inn i feltene.
- Der hvor kriteriene til Norsk lyspris ikke er relevant for ditt prosjekt skriv N/A.
- Søknadsfrist er søndag 16. september 2018, kl. 24.00.

Til søknadsskjema

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape