Du er her: Forsiden Artikler 2019 Spesialnummer Landskab

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen

Spesialnummer Landskab

30.01.2019 | MV

Landskab nr 1-2019 kommer ut 10. februar. Det er et spesialnummer om verdenskongressen COMMON GROUND med bidrag fra Karsten Jøregensen, Ane Tibballs og en rekke landskapsrkitektkontorer i Oslo.

Landskab nr 1-2019 er et spesialnummer om verdenskongressen COMMON GROUND, med en rekke artikler som belyser tematikk og innhold, faghistorie fra Oslo og en del presentasjoner av viktige steder/flotte anlegg i hovedstaden. Tidsskriftet er delvis på engelsk denne gangen, for å være tilgjengelig for deltakerne på kongressen.  

Fra Annemarie Lunds leder:
«Den største delen av landskapsarkitekters arbeid gjelder i dag felles grund i motsetning til tidligere, da hagearkitekten nesten utelukkende beskjeftiget seg med private hager. Felles grunn kan defineres på flere måter. På Nollis kart fra 1748 visses Romas felles, dvs. offentlig tilgjengelige områder. Og det er ikke utelukkende under åpen himmel, men også kirkerom. I landskapsfaget er det dog som regel alt det utenom og utenfor det dreier seg om – fra takhager og trange smug til skogplantinger og stier i åpent lende.»

NLA mottar et parti og vi planlegger å legge et eksemplar i hver av muleposene til kongressdeltakerne.

www forside LA119

Pdf med inholdsfortegnelse og leder

Udgivelse:

LANDSKAB udgives af Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, hvor du også kan købe tidsskriftet.

Vil du annoncere i eller købe LANDSKAB:

  • Årsabonnement kan tegnes via Arkitektforeningens webshop. Alternativt kontakt Akademisk Arkitektforening, telefon: +45 30 85 90 00 eller e-mail: reception@arkitektforeningen.dk
  • Køb af LANDSKAB i løssalg: Arkitektforeningens webshop.
  • Annoncering i LANDSKAB; formater & priser samt deadline & udgivelsesdatoer kontakt DG Media

Mere om LANDSKAB:

  • Du kan læse leder samt omtale af seneste nummer af LANDSKAB her
  • Du kan downloade årsindeks fra 1920 til 2018 samt digitaliserede numre af LANDSKAB fra 1920 til 2016 her 
  • Publikationen er af Det Kgl. Bibliotek blevet tildelt ISSN 0023-8066 (papirform), ISSN 2596-5603 (online).

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape