Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur 2017

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: privat

Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur 2017

19.09.2017 | MV

Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur gikk i år til Vaar Bothner og Taran Aanderaa på NMBU. Sammen har de to jobbet med en masteroppgave der de har sett på hvordan norske byer og tettsteder bedre skal kunne håndtere stadig mer overvann som følge av klimaendringer.

«Før flommen – bærekraftig overvannshåndtering for økt klimaresiliens i norske byer og tettsteder» er tittel på masteravhandlingen, som tar for seg hvordan god arealplanlegging kan bidra til å håndtere stadig økende nedbørsmengder.

Et utdrag av den kommer i NLAs neste årbok 2017-2018.

Hør også et innslag med bl.a Taran Aandreaa i programmet Ekko på NRK om "Hvordan redusere flomskader".

- Nyskapende

- Prosjektets tema er mer aktuelt enn noen sinne. Arbeidet fyller et tomrom, og kan bli et verdifullt verktøy for planleggere og landskapsarkitekter fremover, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

- Kandidatene har med sin masteroppgave levert et omfattende og nyskapende arbeid som er håndtert på en forbilledlig og klar måte. Presentasjonen holder et høyt nivå og fungerer godt pedagogisk. Prosjektet er både eksperimentelt og nyskapende, skriver Statsbygg-direktør Harald V. Nikolaisen til avisa Kragerø Blad.

Kilde: Kragerø Blad 16.9

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape