Du er her: Forsiden Artikler 2018 Tar grønne tak ett steg videre

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Mona Vestli

Tar grønne tak ett steg videre

21.08.2018 | MV

Taket på det nye kulturhuset Vega Scene i Hausmannskvartalet skal bli en miniatyr av naturen rundt Oslofjorden. Målet er å få verdifulle arter til å overleve og at taket skal bli en mal for andre utbyggere. Forskere og studenter skal følge med og analysere hvordan de ulike artene klarer seg i det tøffe urbane området.

Byøkolog og landskapsarkitekt Rune Skeie styrer prosjektet sammen med kollega og landskapsarkitekt Gry Ellen Ringstad fra Asplan Viak. En student fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har ruslet rundt i Oslofjord-området og plukket frø fra planter som er naturlig hjemmehørende i og verdifulle for det lokale naturmangfoldet.

Frøene skal bli til småplanter hos planteskolen Ljono Stauder i Ulvik, som har spesialkompetanse på å dyrke fram ville vekster. Neste sommer skal de plantes ut på taket til kulturhuset Vega Scene midt i asfaltjungelen i Oslo. Problemet er at svært få slike planter kan kjøpes i planteskoler. Derfor har vi plukket frø for å formere dem opp. Det er svært interessant, men både tidkrevende og kostbart, sier Ringstad til Osloby.

Forskere skal undersøke hvordan Oslo-naturen utvikler seg på taket.
- Vi er ganske sikre på at sjeldne insekter vil ta i bruk sitt nye leveområde, som jo har vært biologisk dødt og grått i årtier. Vi tror taket vil bli et godt hjem for planter, fugler og insekter, sier Skeie. Prosjektet har også et klimaperspektiv. Ordinære grønne tak er ikke bygget for å tåle det ekstreme klimaet som er ventet i framtida. Dette taket vil tåle både det kraftigste regnet og tørken vi kan tenke oss, sier Skeie.

Regnvann lagres under plantene
Det skal være et lager under plantene som sikrer at man kan lagre vann når det kommer store mengder regn. Da har man også regnvann som kan brukes i tørre perioder. Når byen bygges stadig tettere, blir det flere asfalt- og takflater, dermed blir det veldig vanskelig for regnvannet å sige ned i bakken ved kraftige regnskyll, påpeker Bent Braskerud, sjefingeniør i Vann- og avløpsetaten. Det er få alternativer i håndteringen av regnvann i tette byer, derfor er det viktig å bruke tak og andre flater til å lage mer «urban natur» i Oslo sentrum, sier han.

Vi må gjenskape tapt natur
Braskerud mener det er viktig å tenke nytt, for eksempel ved å bruke takenn og gjenskape noe av de naturlige forholdene, som tapt natur. Poenget er at regnet må renne av til noe som ikke er asfalt, sier Braskerud.
Det er to typer takflater med vegetasjon: ekstensive (lette tak) og intensive tak.
- Sedumplanter, som det er veldig vanlig å plante på tak, kan dyrkes på de lette takene fordi de kun trenger tre centimeter med jord. Disse takene veier ikke mer enn takstein når de er mettet med regnvann, påpeker Braskerud. De intensive takene trenger kraftigere konstruksjoner for å tåle vekten av større jorddybde. Disse takene må tåle fra 400-4000 kilo pr. m2, avhengig av om man vil ha gress, busker eller trær på taket. De kan håndtere mye regnvann, sier Braskerud.

Geiter på taket?
På garasjekjellere kan man for eksempel legge en park, ha drivhus, drive landbruk og til og med ha geiter, sier Braskerud. Oslo kommune krever at alle nye bygg må håndtere store mengder med regnvann på egen eiendom. Vi ønsker å skape et vinn-vinn forhold: Styrtregn kommer relativt sjelden, men en fin park eller et grønt tak kan vi ha glede av hver dag. sier Braskerud.

Kilde: Aftenposten/Osloby 20. august
Foto: NLA Hordalands studietur til Hardanger og Ljono stauder i Ulvik

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape