Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2015 Tilrådning om forskrift om fremmede organismer

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

<november 2019>
man.tir.ons.tor.fre.lør.søn.
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Meld deg på nyhetsbrevet
 
Foto: Mona Vestli

Tilrådning om forskrift om fremmede organismer

18.05.2015 | MV

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) sendte Miljødirektoratet ut forslag til forskrift om fremmede organismer på offisiell høring i juli i fjor, med frist 20. oktober. I mars 2015 kom så Miljødirektoratets tilrådning med enkelte justeringer, foretatt på grunnlag av uttalelser fra høringsrunden. Planen er at forskriften skal vedtas før sommeren og trå i kraft fra 1.1.2016

I høringsrunden høsten 2014 kom det inn 90 uttalelser, mange fra grøntanleggssektoren, fra ILP, NLA, NLA Rogaland, FAGUS, Garnerforbundet, NAML med flere.

I Miljødirektoratets tilrådningsbrev til KLD 23. februar står følgende:
De største innvendingene kommer fra LMD, grøntbransjen (planteskoler, grøntanleggssektoren og bransjeforbund), forskningsmiljøer innenfor plantevitenskap og landskapsplanlegging. Kritikken gikk bl.a på:   
1. Nasjonale forbud mot enkelte arter av landlevende planter. Kritikken retter seg særlig mot kunnskapsgrunnlaget (Artsdatabankens «svarteliste»), som flere anser at ikke er egnet som grunnlag for å forby plantene, og dels mot at det foreslås nasjonale forbud i tilfeller der miljørisikoen anses å være begrenset til deler av landet.
2. Mangelfull utredning av hvilke konsekvenser kravet om utsettingstillatelse og aktsomhetsplikten har for grøntbransjen. Det pekes på at sammen med de foreslåtte forbudene, vil dette medføre nedleggelser av planteskoler og vridning mot import, noe som bl.a. øker risikoen for introduksjon av skadegjørere. Noen betviler effekten av utsatt ikrafttreden av forbudene, mens andre ber om at dette gis for ytterligere arter/år.
3. Krav til kompetanse for å kunne etterleve aktsomhetsplikten, vurdere søknadskrav, fremme søknad mv. anses å være for omfattende.

Endringer etter høringen
På bakgrunn av høringsinnspillene, og en etterfølgende vurdering av miljørisiko sett i forhold til samfunnsøkonomiske vurderinger, foreslår Miljødirektoratet flere endringer i forslaget til forskrift med vedlegg:
1. Reduksjon i antallet landlevende planter som det foreslås forbud mot utsetting og omsetning av (vedlegg IV) fra 36 til 31. Dvs enkelte planter som utgjør miljørisiko kun i begrensede deler av landet er fjernet fra den nasjonale forbudslisten, det gjelder gravmyrt, blåleddved, sibirbergknapp, taggblåhegg og krypmispel.
2. Utsatt ikrafttreden for kravet om tillatelse ved utsetting av risikovurderte planter i parkanlegg, dyrkete områder og transport- og næringsutbyggingsområder. I tilrådingen anbefales det at Miljødirektoratet foretar en nærmere avklaring av når søknadskravet utløses og en vurdering av de økonomiske konsekvensene av søknadskravet.
3. Unntak fra søknadskravet for utsetting i parkanlegg, dyrkete områder og transport- og næringsutbyggingsområder for planter av norske bestander.
4. Noe forenklede krav til søknadens innhold.

Viktigste endringer i forhold til gjeldende rett
De viktigste endringene forslaget til forskrift om fremmede organismer vil medføre i forhold til gjeldende rett er:
1. Nasjonale forbud mot innførsel, utsetting og omsetning av 31 landlevende planter i kategorien svært høy økologisk risiko i Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012.
2. Krav om tillatelse ved utsetting av landlevende planter, med en rekke unntak (utsetting av norske treslag, utsetting i private hager, utsetting av øvrige landlevende planter fra norske bestander i parkanlegg, andre dyrkete områder, transport- og næringsutbyggingsområder, utsetting i parkanlegg mv. hvis plantene i liten grad kan påregnes å spre seg og utsettingen i liten grad medfører miljørisiko).
3. Krav om tillatelse ved innførsel og utsetting av virvelløse dyr, herunder innførsel og bruk av utenlandsk mørk jordhumle til pollinering i drivhus, og innførsel av hobbydyr (unntak: listeførte taranteller, pinnedyr m.m).

Vedlegg:
Tilrådning om forskrift om fremmede arter
Forskrift om fremmede organismer, Vedlegg IV

Les mer om saken på Miljødirektoratets hjemmeside
tilraading

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape