Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2016 TreStykker2016: Nye Vestråtparken i Ski åpner 10.7

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Vivi Rian, Oblad

TreStykker2016: Nye Vestråtparken i Ski åpner 10.7

01.07.2016 | MV

Byggeperioden av TreStykker er godt i gang, og snart står prosjektet i Vestråtparken ferdig. Prosjektgruppa inviterer alle som har bidratt i løpet av prosjektet til åpningen i Ski søndag 10. juli kl 17.00.

Når Follobanen åpner i 2021 vil Ski bli ett av de største kollektivknutepunktene i Akershus. Ski - Oslo vil ha en reisetid med tog på 12 minutter. I en tid med stor utbygging er det viktig å ta vare på de historiske stedskvalitetene som nettopp Vestråtparken og Waldemarhøy representerer.

TreStykker ser på dette som et prosjekt som kan være et utgangspunkt for videre bærekraftig utvikling av Ski, med miljø og mennesker i fokus. Området har sin historie, og denne trekonstruksjonen kan fungere både som en grønn start på videre byutvikling og et ønske om aktivitet og synlighet. Byggeprosessen kan følges på TreStykker.com

Trestykker2016 utføres av studenter fra arkitektskolene i Oslo, Bergen og Trondheim, foruten landskapsarkitektstudentene fra NNMBU som i år har prosjektlederansvaret.
Styret i TreStykker 2016 har bestått av Ragnhild Syrstad, Åshild Maria Viste Roalkvam, Balèn Yousef og  Betina Øvstaas Amundsen. Prosjektet er også støttet av NLA.

Last ned invitasjonen som pdf
Oppslag i Oblad 15.3.2016: Arkitekt-studenter slippes løs i Vesteråtparken i Ski

Om TreStykker:
«TreStykker» er en årlig workshop som sprang ut fra en ide fra to arkitektstudenter. De hadde ønske om å få innsikt i hele prosessen fra tegnebordet til bygging i full skala, inkludert samarbeidet med kommunale myndigheter, entreprenører og andre aktører. I tillegg var de opptatt av å synliggjøre ideer som kunne vekke interesse for nyskapende arkitektur.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape