Det overordnede målet er å bygge opp under et positivt bilde av Norge internasjonalt, gjennom presentasjon av norsk arkitektur og design av høy faglig kvalitet. I tillegg bidrar ordningen til å internasjonalisere norsk arkitektur og design gjennom å åpne for økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland.

Hvem kan søke?
I hovedsak designere og arkitekter med godkjent profesjonsutdanning, unntaksvis studenter på masternivå. Søker må være norsk statsborger eller bosatt i Norge.

Det gis tilskudd til:

  • Utgifter til frakt, deltakeravgift og reise i forbindelse med utstilling eller presentasjon av egne arbeider ved viktige internasjonale utstillingsarenaer eller messer i utlandet.
  • Evt. samme utgifter i forbindelse med deltagelse, i en aktiv rolle, i faglige seminarer som anses å ha stor betydning for arkitektur- og designfeltet.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Prosjektutvikling og produksjon, eller leie av lokaler
  • Studieturer og videreutdanning
  • Arrangementer som har funnet sted før søknad
  • Diett

Fagutvalget vurderer søknadene ut fra følgende prinsipper:

  • Design- og arkitekturfaglig vurdering av aktuelle arbeider.
  • Vurdering av aktuell arena.
  • Unge utøvere prioriteres foran veletablerte bedrifter.
  • Unge utøvere følges opp over tid.

Søknadsfrister

I 2018 er det tre søknadsrunder. Fristene for å søke er 15. mars, 15. juni og 1. november. 

Les mer om ordningen og søknadsprosedyre her.