Du er her: Forsiden Konkurranser Internasjonalt Utlysning av Gravminnekonkurranse

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Kjetil Aa for Agraff og Norconsult

Utlysning av Gravminnekonkurranse

22.08.2016 | MV

I forbindelse med Nordisk kongress i København i september 2017, utlyses det en gravminnekonkurranse i regi av Nordisk forening for kirkegårder og krematorier (NFKK).

Kirkegårdsforeningen: De nordiske begravelseskikker er under forandring, men vi tror at den tradisjonelle grav med individuelle gravminner vil bestå også i framtiden. Det innbys derfor til denne konkurransen med fokus på små gravminner til enkel kistegrav og urnegravsteder.

Konkurransen er åpen for alle, men henvender seg primært til steinindustrien, designere, billedhuggere, kunstnere og andre som arbeider faglig og praktisk med gravminner; herunder fagfolk tilknyttet gravplasser.

Tidsfrister
Frist første fase: tekst og tegninger innsendes senest 01.12.2016
Frist andre fase: Det ferdige 1:1 gravminne leveres senest 01.04.2017

Se fullstendig informasjon på hjemmesiden til Norsk forening for kirkegårdskultur

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape