Du er her: Forsiden Artikler 2007-2017 2017 Vakre vegers pris: Hederlig omtale til Carl Berners plass

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Dronninga landskap

Vakre vegers pris: Hederlig omtale til Carl Berners plass

29.06.2017 | mv

Under et arrangement i Freiaparken forleden, ble hederlig omtale i Vakre vegers pris 2016 gitt til Carl Berners plass. Fra før hadde juryen vært i Finnmark og delt ut prisen til fv 98 Ifjordfjellet. Det er sjelden at gater i Oslo når til topps i denne kåringen.

16 000 færre biler i døgnet

16 000 biler er rett og slett forsvunnet fra rundkjøringen, ned fra 40 000 pr døgn, etter at den ble firkantet og trafikklysene tatt vekk. Nå foregår ferdselen på de mykere trafikantenes premisser, men det er allikevel jevn flyt i trafikkbildet. Nå er det blitt levelig å oppholde seg her og bylivet er tilbake.

– Den gjennomførte ombyggingen, med konsekvent prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere er en løsning som reetablerer byrommets storslagne kvaliteter. Det er gledelig at ambisjonene for kvalitet videreføres i drift og vedlikehold i regi av Oslo kommune, heter det i juryens begrunnelse.

Den tverrfaglige juryen har åtte medlemmer, og ledes av professor Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

– Oslo vil ha stor vekst i årene som kommer, og med økt befolkning vil det også øke transportbehovet. Det som er interessant med Carl Berner er at krysset viser hvordan arkitekturen kan løse utfordringene i transportknutepunktene.

Hedrende omtale til Carl Berners plass, Oslo

Juryen finner ombyggingen av Carl Berners plass som et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger. Den gjennomførte ombyggingen, med konsekvent prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere er en løsning som reetablerer byrommets storslagne kvaliteter. Det er gjennomført nyplanting av gatetrær. Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.

Les om Carl Berners plass i NLAs prosjektdatabase

Se oppslag i Osloby 26. januar

Se oppslag om saken hos Park & anlegg

Se tidligere oppslag på www.landskapsarkitektur.no om Vakre vegers pris 2016

  P1080941-kopi
Dronninga Landskap AS fikk diplom med hederlig omtale. Rainer Stange holdt et gnistrende innlegg i salen og ledet etter seansen en befaring til Carl Berners plass. Foto: Mona Vestli

                

1919850Mange fortjener diplom for å ha tryllet vekk 16 000 biler. Foto: Cecilie Foss, SVV

     
 

   
svv
Befaring også før prisutdelingen, med Byråd for samferdsel Lan Marie Berg, Vegdirektør Gustavsen, riksantikvar Holme, juryleder i Vakre vegers pris Ola Bettum, avsluttende prosjektleder, Øystein Tandberg. Foto: Statens vegvesen
     

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape