Du er her: Forsiden Artikler 2019 Vikingskipene på Bygdøy blant «Europas 7 mest truede kulturminner»

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Statsbygg

Vikingskipene på Bygdøy blant «Europas 7 mest truede kulturminner»

22.05.2019 | MV

Sammen med kulturminneorganisasjonen Forbundet Kysten gikk Europa Nostra Norge ut tirsdag formiddag og meddelte til omverdenen at de vil nominere vikingskipene til kampanjen «Europas 7 mest truede kulturminner».

 Arkitektkonkurranse for nytt vikingskipsmuseum på Bygdøy ble utlyst høsten 2015.
Artikkel på NLAs hjemmeside: Plan- og designkonkurransen er i gang

Våren 2016 ble vinnerne av arkitektkonkurransen kunngjort.

NLA var representert i juryen for konkurransen med Anne Kristin Irgens.

Men så har det ikke kommet bevilgninger til byggingen. Prosessen har stoppet opp og skipene er i ferd med å smuldre. Europa Nostra Norge og Forbundet KYSTEN skriver i en pressemelding 14. mai 2019:

"Vi har lenge vært kjent med at det står svært dårlig til med tilstanden til vikingskipene på Bygdøy i Oslo. Omfattende studier de siste årene av tilstanden til Gokstad- og Osebergskipet har konkludert med at det må settes inn tiltak umiddelbart for å unngå store skader eller i verste fall kollaps. Ledelsen ved museet mener et nytt museumsbygg må til for å ta vare på skipene på sikt. Vi konstaterer dessverre at det i revidert nasjonalbudsjett ikke er satt av nødvendige midler. Vi ber Stortinget umiddelbart bevilge ekstra midler som øremerkes arbeidet med umiddelbar sikring av vikingskipene. Europa Nostra Norge og Forbundet KYSTEN vil nominere vikingskipene på Bygdøy til programmet «Europas 7 mest utsatte kulturminner» som koordineres av den pan- europeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra. Det gjør vi med støtte fra seks andre organisasjoner og fagmiljøer. Vikingskipene er ved siden av stavkirkene Norges viktigste kulturhistoriske bidrag til verdensarven. En kollaps av vikingskipene fra Oseberg og Gokstad ville være et havari for norsk kulturminneforvaltning, og bli lagt merke til internasjonalt."

Forbundet Kysten er en meget livskraftig kulturminneorganisasjon som arbeider som en overbygning for 126 kystlag fra Varangerfjorden i nord kysten sydover til Hvaler. Foreningen har 10.600 medlemmer. Den har fokus på den norske kystkulturen, herunder eldre trebåter med tilhørende fagkunnskaper. Foreningen er akkreditert UNESCO for sin kompetanse innenfor kystkultur og kunnskap knyttet til klinkbyggede trebåter i Nordsjøbassenget. Styret i Europa Nostra Norge anså Forbundet Kysten som den mest relevante kulturminneorganisasjonen å samarbeide med for denne nominasjonen.

initiativet er tatt av Styret i Europa Nostra Norge. Alle de større kultminneorganisasjonene samt organisasjoner med relevans for vikingskipene støtter dette. Relevante museer vil bli mobilisert når dokumentasjonen sendes inn.

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape