Du er her: Forsiden Prosjekter 100 % barnehagedekning i Oslo

100 % barnehagedekning i Oslo


De siste årene har det vært en massiv satsing på barnehageutbygging i Oslo, og landskapsarkitekten har utført mulighetsstudier og prosjektert en rekke barnehager for Oslo kommune v/Omsorgsbygg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Omsorgsbygg Oslo kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2005-2010 (ikke avsluttet)
Prosjektansvarlig: Sundt & Thomassen AS v/Bente-Sølvi Toverød MNLA og Mona K. Røberg

Flere av barnehagene er ombygginger av ulike kommunale bygg i sentrumsnære områder med arealknapphet. Det er lagt vekt på å bevare og utnytte det unike ved hver tomt, med vekt på god planløsning for opphold og lek. Universell utforming, miljøvennlig materialbruk og lokal overvannshåndtering er ivaretatt gjennom alle prosjektene.

Foto:Sundt & Thomassen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape