Du er her: Forsiden Prosjekter Åfarnes oppvekstsenter

Åfarnes oppvekstsenter


Åfarnes oppvekstsenter rommer barnehage og barne- og ungdomsskole. I forbindelse med rehabilitering av skolebygget ble det i etterkant bevilget penger til å ruste opp uteområdet for skolen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: HAGEN landskap
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Rauma
Oppdragsgiver/Byggherre: Rauma kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: ca. 9000 m2
Kostnad inkl mva: ca. 3,2 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Klauseth Hagen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mari Klauseth Hagen MNLA
Entreprenør: J O Moen AS
Anleggsgartner: Anders Venås
Underleverandører: M K Kristiseter AS
Arkitekt: STREKEN AS

 Adkomsten til skolen ble gjort tryggere for skolebarna ved at gjennomkjøring til barnehagen ble stengt. Inngangspartiet ble strammet opp, et anlegg for ungdom er under etablering og lekeområdet for barneskolen ble utbedret. Det ble etablert et amfi, som samtidig er en forbindelse mellom skolegården og fotballbane/skogsområdet. I tillegg ble et lekeområde med eksisterende lekeapparater oppgradert.

Foto:Matti Bernitz (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape