Du er her: Forsiden Prosjekter Aktivitetspark Prestegardslandet

Aktivitetspark Prestegardslandet


Hovedmålet i oppgaven var å opparbeide et festivalområde, en møteplass og en aktivitetspark på Prestegardslandet på Voss. I prosjektet er det lagt til rette for nye aktivitetstilbud og et robust festivalområde med tilhørende infrastruktur.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Voss, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Voss kommune
Prosjektperiode: 2014 - 2015
Areal/Størrelse: Ca. 30 daa
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johan Østengen MNLA, Kjersti Bjerke Hagen MNLA og l.ark Christoph Köpers. Ingrid Roalsø MNAL

Oppgaven foreslo møteplass og aktivitetspark som to separate områder. I forslaget er disse funksjonene koblet sammen, og tenkt som en kryssprogrammert samlet enhet i et langsgående landskapsanlegg. Den tidligere uklare avslutningen på Idrettsaksen, og overgangen mellom Moen i sør og Prestegardslandet i nord strammes opp, og anlegget blir et organisk, uformelt bindeledd mellom disse.

Anlegget er tegnet med robuste, men raffinerte materialer for å kunne tåle transport til og fra festivalområdet og oversvømmelser av Vangsvatnet. De harde transport- og oppholdsflatene til aktiv bruk brytes opp av grønne øyer som danner en nøktern og stedstilpasset ramme for opphold.

Slutten av idrettsaksen leder oppmerksomheten ut mot Vangsvatnet, og heves til å bli et aktivt omdreiningspunkt og ankomstfelt til Moen, Aktivitetsparken, campingen og festivalområdet på Prestegardslandet. Parken skal kunne fungere som et selvstendig fritidstilbud, og samtidig bli et ekstra tilskudd til festivalområdet under for eksempel Ekstremsportveko.

Hovedmålet i oppgaven var å opparbeide et festivalområde, en møteplass og en aktivitetspark på Prestegardslandet på Voss. I prosjektet er det lagt til rette for nye aktivitetstilbud og et robust festivalområde med tilhørende infrastruktur.

Oppgaven foreslo møteplass og aktivitetspark som to separate områder. I forslaget er disse funksjonene koblet sammen, og tenkt som en kryssprogrammert samlet enhet i et langsgående landskapsanlegg. Den tidligere uklare avslutningen på Idrettsaksen, og overgangen mellom Moen i sør og Prestegardslandet i nord strammes opp, og anlegget blir et organisk, uformelt bindeledd mellom disse.

Anlegget er tegnet med robuste, men raffinerte materialer for å kunne tåle transport til og fra festivalområdet og oversvømmelser av Vangsvatnet. De harde transport- og oppholdsflatene til aktiv bruk brytes opp av grønne øyer som danner en nøktern og stedstilpasset ramme for opphold.

Slutten av idrettsaksen leder oppmerksomheten ut mot Vangsvatnet, og heves til å bli et aktivt omdreiningspunkt og ankomstfelt til Moen, Aktivitetsparken, campingen og festivalområdet på Prestegardslandet. Parken skal kunne fungere som et selvstendig fritidstilbud, og samtidig bli et ekstra tilskudd til festivalområdet under for eksempel Ekstremsportveko.

 

Foto:Østengen & Bergo AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape