Du er her: Forsiden Prosjekter Alfaset krematorium

Alfaset krematorium


Det er lagt stor vekt på hensynet til de pårørende og ansatte, i tillegg til det rent tekniske og logistikken rundt prosessanlegget. Et av hovedgrepene har vært å utnytte de gitte forhold på tomten ved å integrere krematoriebygget i terrenget.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Gravferdsetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2006-2009
Areal/Størrelse: 15 600 m2
Kostnad inkl mva: ca. 165 mill. kr., inkludert krematoriebygg
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker as
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker as
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS
Entreprenør: Tronrud Entreprenør AS
Anleggsgartner: Udnes utemiljø AS
Arkitekt: arkitektene as, Dyrvik Arkitekter as
Priser i konkurranser: 1. pris i nordisk arkitektkonkurranse i 2006

Gresset løfter seg opp og går gradvis over i krematoriets grønne tak. Det er etablert gode adkomstsoner i tilknytting til bygget, i tillegg til en skjermet atriumshage i forbindelse med ovnsrommet. Parkeringsplassen framstår som grønn med sitt dekke av gressarmering, store mansjurkirsebærtrær, og med bøkehekker som ramme. Anlegget omkranses av etablert vegetasjon, som gir anlegget en frodig og verdig ramme.

Foto:Grindaker as (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape