Du er her: Forsiden Prosjekter Alléprosjekt Toten

Alléprosjekt Toten


Toten har lange tradisjoner for alléplantinger som sammenbindende arkitektoniske landskapselementer ved adkomst, mellom tun og mellom to eller flere gårdsanlegg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Kapp AS
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Beliggenhet: Østre- og Vestre Toten
Oppdragsgiver/Byggherre: 2009-2010
Prosjektansvarlig: Feste Kapp AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Hans Olav H. Egge og Ole Berg, begge MNLA
Samarbeidspartnere: Mjøsmuséet AS, Østre- og Vestre Toten kommune, lokale grunneiere og bondelag
Ide og initiativtaker: Feste Kapp AS
Prosjektet skal øke bevisstheten omkring alleenes betydning som viktige strukturerende og romdannende element i kulturlandskapet. Enkeltalleer og det gamle nettverket av alleer mellom embetsmannsgårdene skal reetableres og fornyes. Flere grunneiere skal stimuleres til å plante nye og/eller reetablere eksisterende alleer. Ved å sette søkelyset på dette kan en synliggjøre visuelle verdier knyttet til et variert kulturlandskapsbilde.
Foto:Hans Olav H. Egge (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape