Du er her: Forsiden Prosjekter Arendal kirkegård

Arendal kirkegård


Arendal kirkegård er et unikt anlegg som ligger i et typisk småkupert Sørlandslandskap. Gravfeltene er opparbeidet på de laveste partiene mellom furukollene. Kirkegården er spesielt interessant fordi store deler av den gamle delen er bevart med det opprinnelige gravutstyret intakt.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Oppdragsgiver/Byggherre: Arendal kirkelige fellesråd
Byggeår/Ferdigstilt: 1999 - 2000
Areal/Størrelse: Ca 8 daa
Kostnad inkl mva: 2,4 mill
Området som nå er tatt i bruk er den siste rest av arealer som kan opparbeides som kistegravfelt innenfor dagens grenser. Det er opparbeidet totalt 980 kistegraver. Det er sprengt omlag 3000 m³ med fjell, og tilkjørt 11 000 m³ sand for oppfylling i de nye gravfeltene. For å ta opp høydeforskjeller er det anlagt tørrmurer. Det er lagt stor vekt på at dagens terreng og vegetasjon skal beholdes urørt, rundt og mellom gravfeltene.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape