Du er her: Forsiden Prosjekter Asheimtunet boligområde

Asheimtunet boligområde


Asheimtunet er et nytt boligområde sør i Sandnes kommune. Utbyggingen vil etter ferdigstillelse bestå av 140 boliger fordelt på eneboliger, leiligheter og rekkehus.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Sandnes, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Jadarhus AS
Byggeår/Ferdigstilt: 1. byggetrinn 2016, 2. byggetrinn 2017
Prosjektperiode: 2013-2017
Areal/Størrelse: Ca. 27 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 37 mill. kr
Prosjektansvarlig: Sveinung Midtun og Trond Kostøl
Ansvarlig landskapsarkitekt: Helgi Ibsen Heidarsson MNLA og Margrét Backman
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helgi Ibsen Heidarsson MNLA, Margrét Backman, Linn Terese Gjerd Larsen, Ingunn Landsnes m. fler.
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS, Stavanger
Entreprenør: Stangeland Maskin AS
Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS
Arkitekt: Sjo Fasting Arkitekter AS (bygg)
Priser i konkurranser: Årets boligprosjekt 2016, kåret av Boligprodusentenes forening

Utearealene består av universelt utformede gatetun mellom boligene, samt en større kvartalslekeplass/park. Gatetunene er stengt for normal trafikk. Dette gir mulighet for trygg bruk av arealene mellom boligene. Parkering er lokalisert i automatiske parkeringsanlegg; en garasje der bilen parkeres ved hjelp av en robot som flytter og plasserer bilene i garasjen. Gjesteparkering er lagt i utkanten av boligfeltet.

Lekeplasser inngår som en del av gatetunene, med lekeapparater fordelt rundt i tunene der det er mulig. Tunene supplerer hverandre med ulike aktiviteter og utstyr, slik at området totalt sett får et vidt spekter av lekemuligheter. Utformingen har lagt til rette for variert bruk av hele arealet, der opphold, lek og adkomst til boligene danner et helhetlig utrykk.

Kvartalslekeplassen inngår i en overordnet grøntstruktur og inneholder også oversvømmelses­basseng, der lekearealet og bed til sammen kan håndtere store mengder vann ved ekstrem nedbør. Asheimtunet ferdigstilles i 2017.

 

 

Foto: Norconsult AS, Stavanger (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape