Du er her: Forsiden Prosjekter Asker stasjon/Hasselbakken

Asker stasjon/Hasselbakken


Ny dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Asker innebar omfattende arbeider på Asker stasjon. De viktigste endringene er nye spor, plattformer, undergang med ramper, skilting, møblering og reetablering av Hasselbakken, et flott bevaringsverdig bygningsmiljø over ny kulvert i retning Oslo.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Asker, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket Utbygging
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Kostnad inkl mva: ca 250 mill. kr
Entreprenør: Peab, Steen & Lund AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Arkitekt: Plan arkitekter AS
Det er samarbeidet tett med offentlige etater og interessegrupper for å finne nye og helhetlige løsninger med hensyn til estetikk, personforflytning og togavvikling. Intensjonen var å skape en stasjon med universell tilgjengelighet og med høy kvalitet i materialbruken. Naturstein i murer, trapper og belegg, samt innslag av vegetasjon i stasjonsområdet er et resultat av dette. Stasjonen var i full drift i hele anleggsperioden.
Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape