Du er her: Forsiden Prosjekter Aune barneskole

Aune barneskole


Aune skole ligger i furuskogen i Oppdal. En utvidelse av den eksisterende skolen ga mulighet til en opprusting av skolegården.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Oppdragsgiver/Byggherre: Oppdal kommune
Byggeår/Ferdigstilt: Ferdigstilt til skolestart 2011
Prosjektperiode: 2007-2011
Areal/Størrelse: Skolegård ca. 22 000 m2
Kostnad inkl mva: ca. 5 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Agraff AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Agraff AS v/Marte Willumsen MNLA, Nadja Sahbegovic, Christine Gjermo MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco AS, Cowi AS
Entreprenør: Grunnarbeid AS
Arkitekt: Arkiplan AS

Det er gjort to hovedgrep. Skolen danner et lite torg, og her er det prosjektert en bølgende trekonstruksjon til glede for øyet og definitivt også for lek og moro. Bjørketrærne som gikk med i utbyggingen er beiset og brukt som elementer i bølgen. Det andre grepet er de ulike utebasene i betong, tre og gult kunstgress ved hver baseinngang. Disse danner oppholdssoner, tar opp høyde, ordner fjellskjæringene og gir hver base en egen identitet.

Foto:Christine Gjermo (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape