Du er her: Forsiden Prosjekter Badeplass Mosseveien 211

Badeplass Mosseveien 211-213


Oslo kommune har i dag en rekke etablerte strender og badeplasser langs kysten. Behovet for flere steder langs kysten som er åpne for allmenn ferdsel er likevel stort.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Cecilie Kure MNLA, Anne Kari Hetterud MNLA
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Søndre Nordstrand
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Areal/Størrelse: 1400 m²
Kostnad inkl mva: Ca kr. 530 000,-
Ansvarlig landskapsarkitekt: Oslo kommune, Friluftsetaten
Anleggsgartner: Agro Anleggsgartnerservice AS
Mosseveien 211-213 har en lang historie som industritomt. Her har det vært mekanisk verksted, og senest kull- og vebolag. Kaia er et minne fra denne tiden. Da bygningene brant for en tid tilbake, ble tomten liggende brakk. Intensjonen med anlegget var å lage et tilbud til folk i nærområdet Søndre Nordstrand, særlig ungdom. I utformingen er det forsøkt å bevare noe av det gamle industrielle preget. De sirkulære betongbenkene er inspirert av fortyøyningspilarer. Kaikanten innbyr til badeaktiviteter og egner seg for fiske. Den åpne gressletten illuderer en bølge og inviterer til aktivitet.

Foto:Cecilie Kure (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape