Du er her: Forsiden Prosjekter Barokkparken Hiorth-Engan

Barokkparken Hiorth-Engan


Barokkparken i Hiort-Engan, ca. 700 moh, ble anlagt av kopperverksdirektør Peder Hiort ved Røros kopperverk 1760-1780. Anlegget var utformet etter europeiske forbilder og dimensjoner.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste NordØst as
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Beliggenhet: Galåen, Røros
Oppdragsgiver/Byggherre: Galåen samfunnshus AL v/Ingulf Galåen
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2010-2012
Areal/Størrelse: ca. 600 daa
Ansvarlig landskapsarkitekt: Feste NordØst as v/Stine Ringnes MNLA

Området ligger i et sørvendt jordbrukslandskap. I dag er det kun rester igjen etter denne helt spesielle parken.
Landskapsarkitekten har hatt i oppgave å registrere, systematisere og kartfeste informasjon, samt koble registreringene til gamle flyfoto og eiendomskart. Det er gjort sikre registreringer av viktige element i anlegget, som hovedaksen, Hiortkjerka, åttekantede løer, samt rideveger. Registreringsarbeidet skal brukes videre i hagehistorisk og bygningshistorisk gransking, samt fullverdige skjøtselsplaner for anlegget.

Foto:Stine Ringnes (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape