Du er her: Forsiden Prosjekter Bjerkedalen park

Bjerkedalen park


Bjerkedalen park er blitt en ny park i forbindelse med Groruddalsatsningen i ytre by i hovedstaden. Parken er blitt det nye møtestedet i en bydel med få parker og plasser.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune v/Bydel Bjerke
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2009-2015
Areal/Størrelse: 36 daa
Kostnad inkl mva: 60 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Sidsel Andersen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Rainer Stange MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnhild Momrak MNLA, Andreas Vadum MNLA, Thomas Wert Jensen DL, Roy Erik Poppe, Gunnar Vatnar.
Rådgivere/konsulenter: Rosim AS, Sweco Norge AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Arkitekt: Prinsen arkitektur (skisseprosjekt) og Filter arkitekter (byggeprosjekt)
Samarbeidspartnere: Lys: Ljos v/ Are Røysamb
Prosjektgruppe: Prosjektledelse: COWI

Nye turveier slynger seg gjennom parken. Hovinbekken er åpnet gjennom parken og skal på lenger sikt åpnes gjennom hele byggesonen ned til Gamlebyen.

Paviljongen og promenaden
Midt i parken ligger en terrassert parkpaviljong med amfi, utsikt, kafé og offentlige toaletter rundt en stor kaféplass beplantet med magnolia. Benker er plassert på en sentral promenade. Flere mindre turstier skaper et sammenhengende turveinett med universell utforming med maks 5 % stigning. En lysplan iscenesetter parkens promenade. Det er satt av egne baner for basketball og strandvolley, som er i flittig bruk.

Hovinbekken er åpnet etter 50 år i rør
Hovinbekken ble åpnet den 8.1.2013 etter over 50 år i rør! Den renner nå åpen i 300 meters lengde og tar opp 15 m høydeforskjell mellom Refstadveien og Nordalveien. Stryk, kulper og småfosser, skaper leveområder for fisk i et økologisk basert prosjekt. En grønn kanal med trapper og sittekanter ned til vannet er anlagt ved kaféplassen. Badedammen i sør har svømmedybde og djupål på 3 m og er en attraksjon på varme sommerdager.

Kortreist vegetasjon
Beplanta elvebredder med hjemmehørende, vannelskende arter lager en grønn streng langs vassdraget. Fargerike edelløvtrær som eik, lind og lønn er plantet i skråningene som en stilisering av Sørøstlandets varmekjære lier. 12 dekar med blomster­eng og 6 dekar plen sørger for grønne flater. 50.000 stauder er plantet; sverdliljer og bekkeblom lyser opp langs bekken, mens storkenebb, dagliljer og solbrud introduserer sterke farger under de ni lundene, som er plantet som en skygge til blokkenes vindusløse fasade mot parken. Bjerkedalen park er på kort tid blitt bydelens naturlige møtested for brukere i alle aldre. Hovinbekken har blitt en internasjonal referanse for bekkeåpning.

Foto:Camilla Jensen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape